Έξω Ούς

 

Έξω Ους

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο

 • Έλικα, ανθέλικα, σκαφοειδή αύλακα, κύμβη, κόγχη, τράγος, αντιτράγος, μεσοτράγεια εντομή

Έξω ακουστικός πόρος

 • Χόνδρινή έξω μοίρα, οστέινη έσω μοίρα και μεταξύ τους ινώδης δακτυλιοειδής σύνδεσμος

 • Το δέρμα περιέχει σμηγματογόνους αδένες

Τυμπανικός υμένας

 • Τεταμένη μοίρα

 • Χαλαρή μοίρα ή υμένας του Shrapnell  
  (σε επαφή με την τυμπανική εντομή του λεπιδοειδούς)

 • Έξω επιφάνεια:
  (ομφαλός, σφυραία ταινία, σφυραίο έπαρμα, πρόσθια & οπίσθια πτυχή τυμπανικού υμένα)
  Καλύπτεται από την επιδερμίδα

 • Έσω επιφάνεια:
  Καλύπτεται από βλεννογόνο (μονόστιβο πλακώδες)

  • πρόσθια πτυχή σφύρας: περιέχει το πρόσθιο κόλπωμα (του Troltsch), τη χορδή του τυμπάνου, την πρόσθια απόφυση σφύρας, τον πρόσθιος σύνδεσμος

  • οπίσθια πτυχή σφύρας: περιέχει το οπίσθιο κόλπωμα (του Troltsch), τη χορδή του τυμπάνου