Ανατομία Ωτός

/album/anatomia-otos/ear1-jpg2/
/album/anatomia-otos/ear2-png2/

Ανατομία Κροταφικού Οστού - Ωτός

 

Έξω Ούς

 • Πτερύγιο

 • Έξω ακουστικός πόρος

 • Τυμπανικός υμένας

Μέσο Ους

 • Κοίλο τυμπάνου

 • Οστάρια

 • Μύες

 • Δομές

Έσω Ους

 • Οστέινος Λαβύρινθος

 • Υμενώδης Λαβύρινθος

Άλλες Δομές

 • Ακουστική ή Ευσταχιανή σάλπιγγα

 • Μαστοειδές άντρο (τυμπανικό)

 • Μαστοειδείς κυψέλες