Μετρήσεις των Κόγχων

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Οφθαλμού

Ιστός

CT & MRI

US

Εγκάρσια (χιλ)

Στεφανιαία (χιλ)

Οβελιαία (χιλ)

Διάμετρος (χιλ)

 Διάμετρος

 βολβού

Νεογνά

 

 

 

17,0 – 20,1

 6 μήνες

 

 

 

19,1 – 21,9

 1 έτος

 

 

 

19,8 – 22,4

 2 έτη

 

 

 

20,5 – 23,1

 Ενήλικες

Δε: 28,6 (±1,2)

Αρ: 29,4 (±1,4)

 

Δε: 27,8 (±1,2)

Αρ: 28,2 (±1,2)

22,3 - 25

 Πρόσθιος
 θάλαμος

 Νεογνά

 

 

 

2,6 (2,4 – 2,9)

 Ενήλικες

 

 

 

2,91 (± 0,31)

 Πάχος 
 φακού

 Νεογνά

 

 

 

3,6 (3,4 – 3,9)

 20–29 έτη

 

 

 

3,91 (± 0,31)

 40–49 έτη

 

 

 

4,33 (± 0,35)

 60 έτη

 

 

 

4,87 (± 0,66)

 Οφθαλμική φλέβα

1,8 (±0,5)

2,7 (±1)

 

 

 Οφθαλμικό νεύρο

5,5 (±0,8)

οπισθο-βολβικά

 

 

2,4 – 3,4

(< 0,3 διαφορά μεταξύ ΔΕ&ΑΡ)

4,2 (±0,6) στενότερο τμήμα

 

 

 Οπτικό χίασμα

Π: 12-27

Β: 4-9

Π: 9-18

Ύ: 3-6

 

 

 *Θέση οφθαλμού

9,9 (± 1,7)

 

 

 

 Ανελκτήρας
 άνω βλεφάρου

 

 

1,75 (±0,25)

 

 Άνω ορθός μυς

 

3,8 (± 0,7)

 

5,3 (±0,7)

 Λοξός μυς

 

2,4 (± 0,4)

 

 

 Έξω ορθός μυς

2,9 (± 0,6)

 

 

3,0 (±0,4)

 Έσω ορθός μυς

4,1 (± 0,5)

 

 

3,5 (±0,6)

 Κάτω ορθός μυς

 

4,9 (± 0,8)

 

2,6 (±0,5)

  • * Πίσω από τη δια-ζυγωματική γραμμή
  • Δακρυϊκός αδένας βρίσκεται < 50% προσθίος της μετωποζυγοματικής απόφυσης