Παθήσεις μυικού τόνου  των Κόγχων

 

Ενδοκρινική Οφθαλμοπάθεια (Nόσος Graves)

 

 • Ιστολογικά;

  • Αυτοάνοση φλεγμονή των οφθαλμικών μυών

 • Φάσεις:

  • Οξεία: εναπόθεση βλεννοπολυσακχαριδών στο οπισθοβολβικό λίπος και φλεγμονώδης διήθηση των μυών

  • Χρόνια: ανάπτυξη ινώδους ιστού

 • 20-40 ετών

 • 1/2.000

 • Εντόπιση:

  • Πρώτος προσβάλλεται ο κάτω ορθός

  • Έπειτα προσβάλλονται ο έσω και άνω ορθοί μύες.

 • Εικόνα:

  • Αμφοτερόπλευρη, συμμετρική (συνήθως) ατρακτοειδής πάχυνση του κενττικού τμήματος των οφθαλμικών μυών (όχι το τενόντιο τμήμα)

  • Αύξηση του οπισθοβολβικού λίπους

  • Πρόπτωση του οφθαλμού