Παθήσεις μυικού τόνου  των Κόγχων

 

Ενδοκρινική Οφθαλμοπάθεια (Nόσος Graves)

 

  • Ιστολογικά;

    • Αυτοάνοση φλεγμονή των οφθαλμικών μυών

  • Φάσεις:

    • Οξεία: εναπόθεση βλεννοπολυσακχαριδών στο οπισθοβολβικό λίπος και φλεγμονώδης διήθηση των μυών

    • Χρόνια: ανάπτυξη ινώδους ιστού

  • 20-40 ετών

  • 1/2.000

  • Εντόπιση:

    • Πρώτος προσβάλλεται ο κάτω ορθός

    • Έπειτα προσβάλλονται ο έσω και άνω ορθοί μύες.

  • Εικόνα:

    • Αμφοτερόπλευρη, συμμετρική (συνήθως) ατρακτοειδής πάχυνση του κενττικού τμήματος των οφθαλμικών μυών (όχι το τενόντιο τμήμα)

    • Αύξηση του οπισθοβολβικού λίπους

    • Πρόπτωση του οφθαλμού