Διαφορική Διάγνωση Παθολογίας των Κόγχων

 

Ενδοκωνικές παθήσεις

 

  • Οπτική Νευρίτιδα

  • Κογχικό Αιμαγγείωμα

  • Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου

  • Μηνιγγίωμα περιβλήματος οπτικού νεύρου

 

Παθήσεις Μυικού Κώνου

  • Ενδοκρινική Οφθαλμοπάθεια (Nόσος Graves)

Εξωκωνικές παθήσεις

 

  • Κογχικό Λέμφωμα

  • Οφθαλμικός Ψευδοόγκος