Λεμφαδένες Τραχήλου

/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85-01-jpg/
/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85-02-jpg/
/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ae%ce%bb%ce%bf%cf%85-03-jpeg/

Ταξινόμηση Λεμφαδένων Τραχήλου

 

Επίπεδο

Λεμφαδένες

I

 • ΙΑυπογενείδιοι

 • ΙΒυπογνάθιοι

II

 • Άνω σφαγιτιδικοί:

  • από τη βάση του κρανίου εως το κατώτερο όριο του υοειδούς οστού

 • ΙΙΑ: προσθίως, επι τα εντός και εκτός της έσω σφαγίτιδας

 • ΙΙΒ: οπισθίως της έσω σφαγίτιδας

III

 • Μέσοι σφαγιτιδικοί:

  • από το κατώτερο όριο του υοειδούς οστού έως το κατώτερο όριο του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου

IV

 • Κάτω σφαγιτιδικοί:

  • από το κατώτερο όριο του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου έως το ύψος των κλειδών

V

 • Οπίσθιοι τραχηλικοί:

  • εκτείνεται από τη βάση του κρανίου έως το ύψος των κλειδών, οπισθίως του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός

 • VA: από τη βάση του κρανίου έως το κατώτερο όριο του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου

 • VB: από το κατώτερο όριο του τόξου του κρικοειδούς χόνδρου έως το ύψος των κλειδών

VI

 • Πρόσθιοι τραχηλικοί:

  • Εκτείνεται από το κατώτερο όριο του υοειδούς οστού έως το ανώτερο όριο της λαβής του στέρνου

  • Προλαρυγγικοί

  • Προτραχειακοί

  • Παρατραχειακοί

VII

 • Ανώτερου μεσοθωρακίου: οπισθίως της λαβής του στέρνου.

Άλλες ομάδες

 • Παρωτιδικοί

 • Οπισθοφαρυγγικοί

 • Προσωπικοί