Ανατομική Απεικόνιση Λεμφαδένων της Πυέλου

 

Αντρική Πύελος

Λεμφαδένες – σε Οβελιαία Τομή

   1

42  -Παρα-εντερικοί μεσεντέριοι

43  -Προ-σπονδυλικοί

44  -Προσπονδυλικοί (ακρωτηρίου)

45  -Προ-ιεροί

46  -Οπισθο-κυστικοί           

47  -Προ-κυστικοί

   2

38  -Κοινοί λαγόνιοι

39  -Παρα-εντερικοί μεσεντέριοι

40  -Προ-ιεροί

41  -Οπισθο-κυστικοί           

42  -Προ-κυστικοί

   3

35  -Κοινοί λαγόνιοι

36  -Προ-ιεροί

37  -Παρα-ορθικοί

38  -Προ-κυστικοί

   4

33  -Κοινοί λαγόνιοι

34  -Έξω λαγόνιοι

35  -Έσω λαγόνιοι

36  -Γλουτιαίοι

37  -Πλάγιο-κυστικοί

Λεμφαδένες – σε Στεφανιαία Τομή

   1

46  -Προ-σπονδυλικοί

47  -Κοινοί λαγόνιοι

48  -Πλάγιο-κυστικοί

   2

49  -Προσπονδυλικοί (ακρωτηρίου)

50  -Κοινοί λαγόνιοι

51  -Πλάγιο-κυστικοί

   3

44  -Προ-ιεροί

45  -Έσω λαγόνιοι

46  -Πλάγιο-κυστικοί

   4

38  -Προ-ιεροί

39  -Έσω λαγόνιοι

40  -Οπισθο-κυστικοί           

41  -Παρα-ορθικοί

   5

32  -Προ-ιεροί

33  -Γλουτιαίοι (άνω & κάτω)

34  -Παρα-ορθικοί

 

Γυναικία Πύελος

Λεμφαδένες – σε Εγκάρσια Τομή

   1

30  -Άνω γλουτιαίοι

31  -Έξω λαγόνιοι

32  -Παρα-ορθικοί

33  -Ιεροί

34  -Παρα-εντερικοί

35  -Παρα-κολικοί

36  -Έσω λαγόνιοι

   2

27  -Άνω γλουτιαίοι

28  -Παρα-μητρικοί

29  -Έξω λαγόνιοι

30  -Ιεροί

31  -Παρα-εντερικοί

32  -Θυροειδικοί

33  -Παρα-ορθικοί

   3

28  -Άνω γλουτιαίοι

29  -Παρα-μητρικοί

30  -Έξω λαγόνιοι

31  -Παρα-ορθικοί

32  -Ιεροί

33  -Παρα-κυστικοί

34  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

35  -Θυροειδικοί

   4

29  -Επιπολής βουβωνικοί

30  -Παρα-κυστικοί

31  -Οπισθο-κυστικοί & Παρα-κολπικοί

32-  Παρα-ορθικοί

33  -Rosenmuller  (Cloquet)

34  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

35  -Θυροειδικοί

   5

28  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

29  -Επιπολής βουβωνικοί

30  -Οπισθο-κυστικοί & Παρα-κολπικοί

31  -Προ-κυστικοί

32  -Ορθικοί

   6

25  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

26  -Επιπολής βουβωνικοί

27  -Παρα-κολπικοί

28  -Παρα-ορθικοί

Λεμφαδένες – σε Οβελιαία Τομή

   1

41  -Προ-σπονδυλικοί & Οσφυϊκοί

42  -Κοινοί λαγόνιοι

43  -Προσπονδυλικοί (ακρωτηρίου)

44  -Παρα-εντερικοί μεσεντέριοι

45  -Προ-ιεροί

46  -Προ-κυστικοί

   2

39  -Έξω λαγόνιοι

40  -Έσω λαγόνιοι

41  -Παρα-μητρικοί

42  -Παρα-κολπικοί

43  -Παρα-ορθικοί

   3

30  -Γλουτιαίοι

31  -Έξω λαγόνιοι

32  -Θυροειδικοί

33  -Βουβωνικοί

   4

34  -Γλουτιαίοι

35  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

36  -Επιπολής βουβωνικοί

Λεμφαδένες – σε Στεφανιαία Τομή

   1

20  -Επιπολής βουβωνικοί

   2

35  -Κάτω μεσεντέριοι

36  -Οσφυϊκοί

37  -Άνω μεσεντέριοι

38  -Κοινοί λαγόνιοι

39  -Παρα-εντερικοί

40  -Έξω λαγόνιοι

41  -Παρα-κυστικοί

42  -Επιπολής βουβωνικοί

   3

41  -Οσφυϊκοί

42  -Κοινοί λαγόνιοι

43  -Έξω λαγόνιοι

44  -Παρα-κυστικοί

45  -Εν τω βάθει βουβωνικοί

   4

41  -Προ-σπονδυλικοί

42  -Προσπονδυλικοί (ακρωτηρίου)

43  -Έσω λαγόνιοι

44  -Παρα-κυστικοί

45  -Οπισθο-κυστικοί

   5

44  -Προσπονδυλικοί (ακρωτηρίου)

45  -Έσω λαγόνιοι

46  -Παρα-μητρικοί

47  -Παρα-κολπικοί

   6

48  -Προ-ιεροί

49  -Έσω λαγόνιοι

50  -Παρα-μητρικοί

51  -Παρα-κολπικοί

   7

43  -Παρα-ορθικοί

44  -Γλουτιαίοι

45  -Παρα-μητρικοί

   8

23  -Γλουτιαίοι

24  -Παρα-ορθικοί