Μασχαλιαίοι Λεμφαδένες

/album/%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-01-png/
/album/%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%b1-jpg/

Ταξινόμηση Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

 

Ταξινόμηση

Επίπεδο

Λεμφαδένες

Χειρουργική

I

 • Χαμηλό επίπεδο

 • Εντοπίζεται επί τα εκτός του ελάσσονος θωρακικού μυός

 • Περιλαμβάνει τις ομάδες:

  • Έξω (ή Βραχιόνια ή Μασχαλιαίας φλέβας) ομάδα

  • Έσω (ή Θωρακική) ομάδα

  • Οπίσθια (ή Υποπλάτια ή Ωμοπλατιαία) ομάδα

  • Λεμφαδένας φρουρός

II

 • Μεσαίο επίπεδο

 • Εντοπίζεται πίσω από τον ελάσσονα θωρακικό μυ

 • Περιλαμβάνει τις ομάδες:

  • Κεντρική ομάδα

  • Διαθωρακική (ή Rotter)

  • Μέρος της Κορυφαίας (ή Υποκλείδιας) ομάδας

III

 • Υψηλό-κορυφαίο επίπεδο

 • Εντοπίζεται επί τα εντός του ελάσσονος θωρακικού μυός

 • Περιλαμβάνει τις ομάδες:

  • Κορυφαία (ή Υποκλείδια) ομάδα

 • Χειρουργική λεμφαδενική εκτομή σε ομάδες Ι+ΙΙ