Κοιλιακοί Λεμφαδένες

/album/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85-png/
/album/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%87%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85-jpg/
/album/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%87%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%851-jpeg/

Ταξινόμηση Κοιλιακών Λεμφαδένων

 

Θέσεις Κοιλιακών Λεμφαδένων

(According to the Japanese Research Society for Gastric Cancer)

 1. ΔΕ παρακαρδιακά (right paracardium)

 2. ΑΡ παρακαρδιακά (left paracardium)

 3. Έλασσον γαστρικό τόξο (lesser curvature)

 4. Μείζον γαστρικό τόξο (greater curvature)

 5. Υπερ-πυλωρικά (suprapylorum)

 6. Υπο-πυλωρικά (infrapylorum)

 7. ΑΡ γαστρική αρτηρία (left gastric artery)

 8. Κοινή ηπατική αρτηρία (common hepatic artery)

 9. Κοιλιακή αρτηρία (celiac artery)

 10. Πύλη σπληνός (splenic hilum)

 11. Εγγύς σπληνική αρτηρία (proximal splenic artery)

 12. Ηπατοδωδεκαδακτυλικός σύνδεσμος (hepatoduodenal ligament)

 13. Οπίσθια επιφάνεια της παγκρεατικής κεφαλής (posterior surface of the pancreatic head)

 14. Άνω μεσεντέρια αγγεία (superior mesenteric vessels)
  (SMA = superior mesenteric artery, SMV = superior mesenteric vein)

 15. Αγγεία μεσόκολου (middle colic vessels)

 16. Κοιλιακή αορτή (abdominal aorta)