Λεμφαδένες Κάτω Άκρου

/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85-jpg/

Ομάδες Λεμφαδένων Κάτω Άκρου

 

Λεμφαδένες

Χαρακτηριστικά

 Βουβωνικοί

 Επιπολής

Εντόπιση: (9-10) υποβουβωνική χώρα, μέσα στο υποδόριο λίπος

Διάταξη δυο στοίχων:

  • Λοξός
    (κάτω και παράλληλη στο βουβωνικό
    σύνδεσμο) 
  • Κάθετος
    (κατά μήκος της μείζονος σαφηνούς, κάθετος στον προηγούμενο)

Προσαγωγή:

  • Λοξός στοίχος: Στην Έξω μοίρα τα λεμφαγγεία από τη γλουτιαία και την υπομφάλια χώρα και στην Έσω μοίρα τα επιπολής λεμφαγγεία των έξω γεννητικών οργάνων, του πρωκτού και τον πυθμένα της μήτρας (κατά μήκος του στρογγυλού συνδέσμου).
  • Κάθετος στοίχος: επιπολής λεμφαγγεία κάτω άκρου που συνοδεύουν τη μείζον σαφηνή

Απαγωγή: εν τω βάθει βουβωνικά και έξω λαγόνια λεμφογάγγλια

 Εν τω βάθει

Εντόπιση: (1-3) κάτω από τη μηριαία περιτονία, πιο μέσα από τη
                  μηριαία φλέβα – (Το ανώτερο και μεγαλύτερο
                 αποφράσσει το μηριαίο δακτύλιο ‘ λεμφογάγγλιο του
                 Rosenmuller ή του Cloquet’)

Προσαγωγή: επιπολής βουβωνικά, βάλανο και κλειτορίδα

Απαγωγή: έξω λαγόνια λεμφογάγγλια

 Ιγνυακοί

 Επιπολής

Εντόπιση: (1-2) κάτω της περιτονίας κοντά στην ελάσσων
                  σαφηνή

Προσαγωγή: επιπολής λεμφαγγεία έξω χείλους του ποδιού,
                      οπίσθιας επιφάνειας κνήμης, που συνοδεύουν την
                      ελάσσων σαφηνή

 Έσω

Εντόπιση: (2-4) κατά μήκος των ιγνυακών αγγείων

Προσαγωγή: εν τω βάθει λεμφαγγεία της κνήμης, του ποδιού,
                      που συνοδεύουν τα πρόσθια και οπίσθια κνημιαία
                      αγγεία

 Εν τω βάθει

Εντόπιση: (1-2) επάνω στο οπίσθιο του τοίχωμα αρθρικού
                  θυλάκου

Προσαγωγή: λεμφαγγεία της άρθρωσης του γόντατος

 

Απαγωγή: τα περισσότερα (συνοδεύουν τα μηριαία αγγεία) στα
                  εν τω βάθει βουβωνικά και μερικά (συνοδεύουν τη
                  μείζονα σαφηνή) στα επιπολής βουβωνικά