Λεμφαδένες Μεσοθωρακίου

/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-jpg/
/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-02-jpg/

Ταξινόμηση Λεμφαδένων Μεσοθωρακίου

 

Ταξινόμηση

Λεμφαδένες

 κατά
 Rouviere

 Τοιχωματικοί

 

 • Εντόπιση: εξωτερικά του τοιχωματικού υπεζοκώτα

 • Περιλαμβάνονται: έσω μαστικοί, διαφραγματικοί,
                             παρακαρδιακοί, μεσοπλεύριοι

 Σπλαχνικοί

 

 • Εντόπιση: στο μεσοθωράκιο ή στις πνευμονικές πύλες

 • Περιλαμβάνονται: πρόσθιοι μεσοθωρακικοί, παρατραχιακοί,
                             παραοισοφαγικοί, ενδοπνευμονικοί,
                             βρογχοπνευμονικοί, τραχεοβρογχικοί

 κατά
 Webb &
 Higgs

 Πρόσθιοι

 

 • Έσω μαστικοί, παραστερνικοί

 • Περιαγγειακοί (προσθίως της αορτής και των μεγάλων αγγείων)

 • Παρακαρδιακοί

 Τραχεοβρογχικοί

 

 • Παρατραχιακοί

 • Αορτοπνευμονικοί (αορτοπνευμονικό παράθυρο)

 • Υποτροπιδικοί

 Οπίσθιοι

 

 • Παραοισοφαγικοί

 • Μεσοπλεύριοι και παρασπονδυλικοί

 • Οπισθοσκελιαίοι

 κατά  
 AJCC/UICC

 (14 επίπεδα)

 Άνω
 μεσοθωρακικοί

 (1, 2, 3, 4 )

 

 • Επίπεδο 1 - Ανώτεροι μεσοθωρακικοί (highest mediastinal):

                          (πάνω από την οριζόντια γραμμή από την
                          αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα)

 • Επίπεδο 2 – Άνω παρατραχιακοί (upper paratracheal):

                          (πάνω από την οριζόντια γραμμή του άνω ορίου
                           του αορτικού τόξου και κάτω του επιπέδου 1)

 • Επίπεδο 3 – Περιαγγειακοί & Οπισθοτραχιακοί
                     (perivascular, retrotracheal)
 • Επίπεδο 4 – Κάτω παρατραχειακοί
                     (lower paratracheal – including azygos nodes):
  • Δεξιοί: κάτω από το άνω όριο του αορτικού τόξου και πάνω από το δεξί κύριο βρόγχο
  • Αριστεροί: μεταξύ του αριστερού κύριου βρόγχου και έσω του αρτηριακού συνδέσμου

 Αορτικοί

 (5, 6)

 • Επίπεδο 5 – Υποαορτικοί ή Αορτοπνευμονικοί (subaortic)

 • Επίπεδο 6 – Παραορτικοί (ανιούσας αορτής, φρενικοί)
                   (ascending aortic or phrenic)

 Κάτω
 μεσοθωρακικοί

 (7, 8, 9)

 • Επίπεδο 7 – Υποτροπιδικοί (subcarinal)

 • Επίπεδο 8 – Παραοισοφαγικοί (paraesophageal)

 • Επίπεδο 9 – Πνευμονικού συνδέσμου (pulmonary ligament)

 Βρογχοπνευμονικοί

 (10, 11, 12, 13, 14)

 • Επίπεδο 10 – Πυλαίοι (hilar)

 • Επίπεδο 11 – Μεσολόβιοι (interlobar)

 • Επίπεδο 12 – Λοβαίοι (lobar)

 • Επίπεδο 13 – Τμηματικοί (segmental)

 • Επίπεδο 14 – Υποτμηματικοί (subsegmental)