Λεμφαδένες Άνω Άκρου

/album/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85/%ce%bb%ce%b5%ce%bc%cf%86%ce%b1%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85-jpg/

Ομάδες Λεμφαδένων Άνω Άκρου

 

Λεμφαδένες

Χαρακτηριστικά

 Υποκλείδιοι

Εντόπιση: (1-2) υποκλείδιο βόθρο

Προσαγωγή: επιπολής λεμφαγγεία που συνοδεύουν τη κεφαλική φλέβα

Απαγωγή: κορυφαία ομάδα μασχαλιαίων

 Αγκωνιαίοι

Εντόπιση: (1-2) υπερτροχίλιοι

Προσαγωγή /Απαγωγή: επιπολής λεμφαγγεία που συνοδεύουν τη βασιλική
                                      φλέβα