Ανατομία Λεμφικού Συστήματος

 

Τμήματα του Λεμφικού Συστήματος

Αγγεία

Χαρακτηριστικά

Λεμφοφόρα τριχοειδή

 • Αρχίζουν με τυφλό άκρο από το συνδετικό ιστό σχεδόν όλων των οργάνων

 • Απουσιάζουν: κεντρικό νευρικό σύστημα, οφθαλμό,  σπληνικό παρέγχυμα, χόνδρους, επιθηλιακό ιστό

 • Διάμετρος: πιο φαρδιά των αιμοφόρων τριχοειδών

 • Σχήμα: ανώμαλο (στενώματα - ανευρύσματα), με πολλές αναστομώσεις (δίκτυο), η συμβολή τους σχηματίζει τα  λεμφαγγεία

 • Τοίχωμα: μια στιβάδα ενδοθηλιακών κυττάρων

Λεμφαγγεία

 • Πορεία: προς το κέντρο, κατά μήκος των φλεβών, όπου συμβάλουν διαρκώς με άλλα λεμφαγγεία, σχηματίζοντας μεγαλύτερα στελέχη και τελικά το μείζον και ελάσσων θωρακικό πόρο όπου η λέμφος χύνεται στις μεγάλες φλέβες του τραχήλου

 • Σχήμα: με στενώματα και εξογκώματα (κομπολόι), λόγω βαλβίδων

 • Κανόνας: κάθε λεμφαγγείο (εκτός από τα μεγάλα κεντρικά στελέχη) περνά τουλάχιστον από ένα λεμφογάγγλιο, σχηματίζοντας τα προσαγωγά και τα απαγωγά λεμφαγγεία

 • Τα λεμφαγγεία του λεπτού εντέρου ονομάζονται χυλοφόρα και η λέμφος ονομάζεται χυλός

Xυλοφόρος δεξαμενή

(του Picquet)

 • Αποτελεί ανεύρυσμα του λεμφικού συστήματος στην οποία συμβάλουν τρία λεμφικά στελέχη: το εντερικό και τα δυο οσφυικά

  • Το εντερικό προέρχεται από τα προ-αορτικά λεμφογάγγλια και αθροίζει τη λέμφο του στομάχου, του εντέρου, του παγκρέατος, του σπληνός και του ήπατος

  • Τα οσφυϊκά προέρχονται από τα παρα-αορτικά λεμφογάγγλια και αθροίζουν τη λέμφο από τα κάτω άκρα, από τα τοιχώματα της πυέλου, τα ουρογεννητικά όργανα και το μεγαλύτερο μέρος των κοιλιακών τοιχωμάτων

 • Εντόπιση: μπροστά από τον Ο1-2, πίσω και δεξιά της κοιλιακής αορτής  

 • Μήκος: 5-7 εκ.

Μείζων θωρακικός πόρος

 • Μήκος: 38-45 εκ. (περιέχει πολλές βαλβίδες)

 • Πορεία: από τη χυλοφόρο δεξαμενή (Ο1) προς τα άνω, από το αορτικό τρήμα, στο οπίσθιο μεσοθωράκιο (ανάμεσα στη θωρακική αορτή και την άζυγο φλέβα-δεξιά της μέσης γραμμής), μέχρι τον Θ4 όπου αποκλίνει προς τα αριστερά μέχρι τον Α7 όπου ανακάμπτει τοξοειδώς προς τα αριστερά και εκβάλλει στην αριστερή φλεβώδη γωνία

 • Μοίρες:
    1. Κοιλιακή: υποδέχεται:

  • Εντερικό στέλεχος

 • Δυο Οσφυϊκά στελέχη
   2. Θωρακική: υποδέχεται λέμφο από:

  • Μεσοπλεύρια διαστήματα,

  • Διάφραγμα,

  • όργανα του Οπίσθιου μεσοθωρακίου

 3. Τραχηλική: υποδέχεται: 

 • Αριστερό σφαγιτιδικό στέλεχος (αθροίζει τη λέμφο από το αριστερό ημιμόριο του τραχήλου και της κεφαλής)

 • Αριστερό υποκλείδιο στέλεχος (συνοδεύει την υποκλείδιο φλέβα και αθροίζει τη λέμφο από αριστερό άνω άκρο)  

 • Αριστερό βρογχο-μεσοπνευμόνιο στέλεχος (αθροίζει τη λέμφο από τον αριστερό πνεύμονα και αριστερό καρδιακό ημιμόριο)

Ελάσσων θωρακικός πόρος

 • Μήκος: 1-2 εκ.

 • Μοίρες:
    1. Τραχηλική (μόνο) και σχηματίζεται από τη συμβολή του:

  • Δεξιό σφαγιτιδικό στέλεχος (αθροίζει τη λέμφο από το δεξιό ημιμόριο του τραχήλου και της κεφαλής)

  •  Δεξιό υποκλείδιο στέλεχος (συνοδεύει την υποκλείδιο φλέβα και αθροίζει τη λέμφο από δεξιό άνω άκρο)

  • Δεξιό βρογχο-μεσοπνευμόνιο στέλεχος (αθροίζει τη λέμφο από τον δεξιό πνεύμονα και δεξιό καρδιακό ημιμόριο)

   • Εκβάλει στη δεξιά φλεβώδη γωνία εκτός και εάν εκβάλλουν χωριστά τα στελέχη, οπότε και δεν σχηματίζεται ο πόρος

Όργανα

Χαρακτηριστικά

Γαλακτοειδείς κηλίδες

 • Είναι μικροί σωροί από λεμφοκύτταρα, δικτυωτές ίνες και μακροφάγα

 • Βρίσκονται κυρίως στο μείζων επίπλουν

 • Μέγεθος: μέχρι 3-4 χιλ, (ασταθείς σχηματισμοί)

Λεμφοζίδια

 • Μικρά ωοειδή ή υποστρόγγυλα σωμάτια, που είναι εστίες παραγωγής λεμφοκυττάρων

 • Βρίσκονται κάτω από το επιθήλιο των βλεννογόνων του πεπτικού(κυρίως), λάρυγγα, επιπεφυκότα, κολεού

 • Πολύ μεγάλος αριθμός στο πεπτικό. Είτε ως μονήρη είτε ως ομάδες (αγελαία ή πλάκες του Peyer

 • Αποτελούνται από το βλαστικό κέντρο που χωρίζεται σε δυο ζώνες: την κεντρική ή διαυγές κέντρο και την περιφερική ή στεφάνη

 • Μέγεθος: διάμετρος 0,6 – 3 χιλ

Λεμφοθυλάκια

 • Είναι καταδύσεις του βλεννογόνου, όπου σχηματίζει μια κοιλότητα, την κρύπτη, με τοιχωματικά λεμφοζίδια, στο πυθμένα της εκβάλλουν βλεννογόνοι αδένες (συνήθως)

Αμυγδαλές

 • Αποτελούνται από πολλά λεμφοθυλάκια

 • Λεμφοεπιθηλιακός δακτύλιος του φάρυγγα (του Waldeyer):
  Δυο παρίσθμιες, η γλωσσική, δυο σαλπιγγικές και η φαρυγγική

Λεμφαδένες (Λεμφογάγγλια)

 • Λεμφαγγεία: τα προσαγωγά (πιο πολλά, βρίσκονται στην περιφέρεια) και τα απαγωγά (πιο λίγα, πιο φαρδιά, βρίσκονται στην πύλη) λεμφαγγεία

 • Λειτουργία: παράγουν λεμφοκύτταρα και φιλτράρουν τη λέμφο

 • Σχήμα: ποικίλλει, Διάμετρος: 2-30 χιλ

 • Τμήματα από έξω προς τα μέσα:

  • ινώδη κάψα (ερειστικό υπόστρωμα)

  • Ινώδες δίκτυο μεταξύ κάψας και φλοιώδης ουσίας μεταξύ του οποίου βρίσκεται ο επιχείλιος λεμφόκολπος

  • φλοιώδη ουσία, αποτελείται από πυκνό ινώδες δίκτυο που τη  χωρίζει στους φλοιώδεις κόμβους, οι οποίοι περιέχουν ένα ή περισσότερα βλαστικά κέντρα

  • μυελώδης ουσία αποτελείται από τις μυελώδεις δοκίδες (είναι μετάπτωση των φλοιώδων κόμβων)

  • λεμφόκολποι: ανάμεσα στο ερειστικό υπόστρωμα και το παρέγχυμα (φλοιώδη και μυελώδη ουρία).
   - Ο Επιχείλιος ή περιφερικός και οι Διάμεσοι (προεκβολές του επιχείλιου κατά μήκος των ινωδών δοκίδων) σχηματίζουν το δικτυωτό των λεμφόκολπων
   - Το τοίχωμα τους αποτελείται από μακροφάγα