Σφυροβραχιόνιος Δείκτης (ΑΒΙ)

/album/%cf%83%cf%86%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%28%ce%b1%ce%b2%ce%b9%29/%ce%b1%ce%b2%ce%b9-arm-jpg/
/album/%cf%83%cf%86%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%28%ce%b1%ce%b2%ce%b9%29/abi-leg-jpg/

Σφυροβραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) (Anke-Brachial Index - ABI)

 

Κλάσμα

       Συστολική πίεση σφυρών / Συστολική πίεση βραχιονίας

Μέθοδος

 • Μέτρηση των πιέσεων με συνδυασμό Doppler και σφυγμομανόμετρου:

 • Εφαρμόζεται η περιεχειρίδα στο άκρο που θα γίνει η μέτρηση.

 • Τοποθετείται τη κεφαλή υπερήχων περιφερικότερα της περιεχειρίδας στο αγγείο που μας ενδιαφέρει (βραχιόνια, ραχιαία του ποδός, οπίσθια κνημιαία, περονιαία) και παίρνουμε συνεχές σήμα Doppler.

 • Φουσκώνουμε την περιεχειρίδα μέχρι να χαθεί το σήμα του  Doppler.

 • Ξεφουσκώνουμε την περιεχειρίδα αργά και καταγράφουμε την πρώτη τιμή της πίεσης μόλις εμφανιστεί το σήμα Doppler.

 

 • Πρώτα μέτρηση πιέσεων βραχιονίων αρτηριών:

  • διαδοχική μέτρηση και των δυο άνω άκρων

  • επιλέγεται ως τιμή αναφοράς η μεγαλύτερη τιμή

  • η διαφορά μεταξύ των άκρων δεν πρέπει να είναι >10mmHg

  • εάν υπάρχει διαφορά >10mmHg σημαίνει πιθανή στένωση ή απόφραξη στο άκρο με τη χαμηλότερη τιμή (US έλεγχος βραχιονοκεφαλικής, υποκλείδιας, μασχαλιαίας, εγγύς βραχιόνιας)

 

 • Εν συνεχεία μέτρηση πιέσεων των σφυρών:

  • εφαρμόζεται η περιεχειρίδα 2-3 εκ πάνω από τη ποδοκνημική.

  • διαδοχική μέτρηση στις περιφερικές αρτηρίες  και των δυο άκρων (ραχιαία του ποδός, οπίσθια κνημιαία και περονιαία)

Τιμές ABI

Φυσιολογικές

0.91 – 1.3

Ήπια απόφραξη

0.9 – 0.7

Μέτρια απόφραξη

0.4 – 0.69

Σοβαρή απόφραξη

< 0.4

Αδυναμία μέτρησης

 • Παρατηρείται σε παθολογίες επασβέστωσης του μέσου χιτώνα (σκλήρυνση Mockenberg):

  • Χρόνια νεφρικής ανεπάρκεια:

   • Προκαλεί ψευδώς υψηλότερες τιμές >1.3 (δυσχερής συμπίεση των αρτηριών)

  • Σακχαρώδης διαβήτης:

   • Η απόκλιση είναι στο 5-10%

   • Εναλλακτική μέτρηση της Δακτυλικής πίεσης στο μεγάλο ή το 2ο δάκτυλο με αντίστοιχο τρόπο (TBI: Toe Brachial Index)

Τιμές TBI

Φυσιολογικές

> 0.7

Ήπια

0.5 – 0.7

Μέτρια

0.35 – 0.5

Σοβαρή

<0.35