Περιφερική Αρτηριοπάθεια

 

Σταδιοποίηση Περιφερικής Αρτηριοπάθειας

Ευρήματα

ABI

Fontaine

Rutherford

ACC / AHA Guidelines-2011

Φυσιολογικά

> 1

Stages

Grade

Category

 

Ασυμπτωματικά

0.9 - 1

I

I

0

Χωρίς συμπτώματα διαλείπουσας χωλότητας. Πιθανή απώλεια περιφερικών σφύξεων ή μείωση ABI.

ΔΧ: ήπια

0.5 - 0.9

II

1

Ανεπαρκής αιματική ροή κατά την άσκηση που προκαλεί κούραση, ή άλγος.

ΔΧ: μέτρια   ( > 200 μ)

IIA

2

ΔΧ: σοβαρή ( < 200 μ)

IIB

3

Άλγος ηρεμίας

0.2 - 0.5

III

II

4

Ανεπαρκής αιματική ροή κατά την ηρεμία που προκαλεί άλγος.

Μπορεί να υπάρχουν έλκη ή γάγγραινα.

Απώλεια ιστού:

Έλκη

< 0.2

IVA

5

Απώλεια ιστού: Γάγγραινα

IVB

III

6

  • ΔΧ: Διαλείπουσα χωλότητα

  • ABI: Σφυροβραχιόνιος δείκτης (ΣΒΔ)

  • ACC / AHA: American College of Cardiology/American Heart Association