Οξεία Ισχαιμία

 

Οξεία Ισχαιμία Άκρου

Κλινικά σημεία

· Απώλεια σφύξεων

· Ωχρότητα /
  Κυάνωση

· Ψυχρότητα

· Παραισθησία /
  Πάρεση
/Παράλυση

· Άλγος

Σύνηθες αίτιο

Θεραπεία

ABSI

I

Θρόμβωση

 Θρομβόλυση

≥ 0.3

IIA

 Χειρουργείο /

 Ενδοαγγειακή

 αντιμετώπιση

< 0.3

IIB

 Εμβολή

III

 Ακρωτηριασμός

 

Στάδιο

Κατηγορία

Πρόγνωση

Κλινικά ευρήματα

Σήμα Doppler

Χρώμα

Θερμ/σία

Άλγος

Αισθητική απώλεια

Μυική αδυναμία

Αρτηριών

Φλεβών

I

Βιώσιμο

Χωρίς άμεσο κίνδυνο

Ωχρό

Ψυχρό

Όχι

Καμία

Καμία

Ναι

Ναι

IIA

Κινδυνος: οριακός

Βιώσιμο με θεραπεία

Ωχρό

Ψυχρό

 

Ελάχιστη

Καμία

+/-

Ναι

IIB

Κίνδυνος: άμεσος

Βιώσιμο με άμεση θεραπεία

 

 

 

Όχι μονο δακτύλων

Ήπια –

Μέτρια

Σπάνια

Ναι

III

Μη αναστρέψιμη

Απώλεια άκρου ή μόνιμη βλάβη

 

 

Ηρεμίας

Σημαντική

Παράλυση

Οχι

Οχι