Θεραπευτικά Κριτήρια TASC - Μηριαίων Αρτηριών

 

Τύπος Βλάβης

Χαρακτηριστικά

A

 • Μονήρης στένωση ≤ 10 εκ μήκος

 • Μονήρης απόφραξη ≤ 5 εκ μήκος

B

 • Πολλαπλές βλάβες (στενώσεις ή αποφράξεις) < 5 εκ έκαστη

 • Μονήρης στένωση ή απόφραξη ≤ 15 εκ (χωρίς να περιλαμβάνει την υπογονάτια ινγυακή αρτηρία)

 • Μονήρης ή πολλαπλές βλάβες με απουσία συνέχειας των κνημιαίων αγγείων (απορροής) για ένα περιφερικό Bypass

 • Βαριά αποτιτανωμένη απόφραξη ≤ 5 εκ μήκος

 • Μονήρης στένωση ιγνυακής αρτηρίας

C

 • Πολλαπλές  στενώσεις ή αποφράξεις, συνολικά > 15 εκ με ή χωρίς βαριές αποτιτανώσεις

 • Υποτροπιάζουσες στενώσεις ή αποφράξεις που χρειάζονται θεραπεία μετά από 2 ενδαυλικές επεμβάσεις

D

 • Χρόνιες συνολικές αποφράξεις της CFA ή SFA >20 εκ (με συμμετοχή της ιγνυακής)

 • Χρόνιες αποφράξεις της ιγνυακής και των εγγύς κνημοπερονιαίων αγγείων