Θεραπευτικά Κριτήρια TASC - Λαγονίων Αρτηριών

 

Τύπος Βλάβης

Χαρακτηριστικά

A

 • Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρες στενώσεις της CIA

 • Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μονήρης στένωση της EIA ≤ 3 εκ

B

 • Μικρή ≤3 εκ στένωση της υπονεφρικής αορτής

 • Ετερόπλευρη απόφραξη της CIA

 • Μονήρης ή πολλαπλές στενώσεις συνολικού μήκους 3-10 εκ, που συμπεριλαμβάνουν την EIA χωρίς να εκτείνονται στην CFA

 • Ετερόπλευρη απόφραξη της ΕΙΑ χωρίς να συμπεριλαμβάνει την έκφυση της IIA ή της CFA

C

 • Αμφοτερόπλευρες αποφράξεις των CIA

 • Αμφοτερόπλευρες στενώσεις των EIA 3-10 εκ μήκους χωρίς να εκτείνονται στις CFA

 • Ετερόπλευρη στένωση της EIA, που εκτείνεται στην CFA

 • Ετερόπλευρη απόφραξη της EIA που συμπεριλαμβάνει την έκφυση της IIA και ±CFA

 • Βαριά αποτιτανωμένη ετερόπλευρη απόφραξη της EIA, ±έκφυση IIA και ±CFA

D

 • Υπονεφρική αορτολαγόνια απόφραξη

 • Διάχυτη παθολογία στην αορτή και τις δυο λαγόνιες αρτηρίες, που χρήζει θεραπεία

 • Διάχυτες ετερόπλευρες πολλαπλές στενώσεις στην CIA, EIA και CFA

 • Ετερόπλευρες αποφράξεις στην CFA και EIA

 • Αμφοτερόπλευρες αποφράξεις της EIA

 • Λαγόνιες στενώσεις σε ασθενή με Aνεύρυσμα κοιλιακής αορτής που χρήζει μη ενδοαυλικής θεραπείας ή οποιαδήποτε βλάβη που χρήζει ανοιχτή αορτο-λαγόνια χειρουργική αντιμετώπιση