Επιπλοκές Παρακέντησης

 

Επιπλοκές Παρακεντήσεως Αρτηριών

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Διαχωρισμός

 

Εμβολή

 

Αίματωμα

 

Ψευδές ανεύρυσμα

 • Αίτια: διαταραχές αιμόστασης, μεγάλοι καθετήρες, ανεπαρκής συμπίεση

 • Εξέλιξη: θρόμβος, ρήξη

 • Κλινικά: σφύζουσα μάζα

 • US: μονήρη μάζα, ανηχογενή, ηχογενές τοίχωμα (τοιχωματικός θρόμβος), εσωτερικός στροβιλισμός, παλλόμενη, εμπρός από το αγγείο

 • Εντόπιση της επικοινωνίας με το αγγείο, παλλίνδρομη ροή:

 • Συστολική, στροβιλώδη που γεμίζει το ΨΑ

 • Διαστολική, που εκκενώνει το ΨΑ

 • Ηχοκαθοδηγούμενη συμπίεση

 • Διακοπή αντιπηκτικής αγωγής, αναλγιτικά

 • Επιπλοκές: θρόμβωση, πρόωρη επαναβατότητα

 • Δυσκολία σε ΨΑ > 3εκ. ή ευρύς πόρος

 • Επιτυχία σε πλήρη θρόμβωση του ΨΑ

Αρτηριο-φλεβώδεις επικοινωνίες

 • Συστολο-διαστολικό φύσημα

 • Doppler:

 • Τροφοδότης αρτηρία επιταχυμένη ροή

 • Το συρίγγιο έχει ↑ και στροβιλώδη ροή

 • Η εκκενωτική φλέβα έχει αρτηριοποιηθεί (ενισχύεται η ροή στη συστολή και μειώνεται κεντρικότερα)