Γιγαντοκυτταρική Αρτηρίτιδα

 

Γιγαντοκυτταρική Αρτηρίτιδα

  Ορισμός

  • Αποτελεί χρόνια αρτηρίτιδα των μεγάλων και μεσαίων αγγείων και συνήθως τους κρανιακούς κλάδους που εκφύονται από το αορτικό τόξο

  Συμπτώματα

  • Κεφαλαλγία, με εντόπιση του άλγους κροταφικά και ινιακά

  Εξετάσεις

  • MRI ή CT αγγειογραφία για τα μεγάλα αγγεία

  • US για τα επιπολείς αγγεία

  Ευρήματα

  • Πάχυνση του τοιχώματος των αρτηριών

  • Αμφοτερόπλευρη στένωση ή απόφραξη των υποκλειδίων, μασχαλιαίων,

    κεντρικών βραχιονίων αρτηριών.

  Διαγνωστικά κριτήρια

   Για την επιπολής κροταφική αρτηρία, των κλάδων της και την ινιακή αρτηρία:

  • Παρουσία υποηχογενούς άλω (γύρω από τις αρτηρίες), με πάχος >1 χιλ