Παραλλαγές Αρτηριών

 

Αορτικό τόξο

&

Κύριοι κλάδοι

Κοινή έκφυση του δεξιού βραχιονοκεφαλικού στελέχους και της αριστερής κοινής καρωτίδας

22

Αριστερή σπονδυλική εκφυόμενη από τη θωρακική αορτή

4-6

Βραγχιονοκεφαλικό στέλεχος αριστερά

< 1

Κοινή έκφυση των δυο κοινών καρωτίδων

< 1

Δεξιά οπισθο-οισοφαγική υποκλείδιος (arteria lusori) εκφυόμενη από την αορτή μετά την αριστερή υποκλείδιο, συνοδευόμεη από την έκφυση της αριστερής κοινής καρωτίδας από την αορτή

0,1