Προγεννητικός Έλεγχος

 

Εβδομάδες

Υπερηχογράφημα

6 - 11 εβδ.

    Αρχή φόρμας 1ου τριμήνου

11-13 εβδ.

    Αυχενικής Διαφάνειας

20-24 εβδ.

    β-επιπέδου

28-32 εβδ.

    Ανάπτυξης - Doppler ΚύησηςΤέλος φόρμας