Περιφέρεια Κεφαλής

 

Περιφέρεια Κεφαλής (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Hadlock)

Περιφέρεια (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Περιφέρεια (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Περιφέρεια (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

80

13,4 (12,1 - 14,7)

175

20,0 (18,4 - 21,6)

270

29,2 (26,9 - 31,5)

85

13,7 (12,4 - 15,0)

180

20,4 (18,8 - 22,0)

275

29,8 (27,5 - 32,1)

90

14,0 (12,7 - 15,3)

185

20,8 (19,2 - 22,4)

280

30,3 (27,6 - 33,0)

95

14,3 (13,0 - 15,6)

190

21,2 (19,8 - 22,8)

285

31,0 (28,3 - 33,7)

100

14,6 (13,3 - 15,9)

195

21,6 (20,0 - 23,2)

290

31,6 (28,9 - 34,3)

105

15,0 (13,7 - 16,3)

200

22,1 (20,5 - 23,7)

295

32,2 (29,5 - 34,8)

110

15,3 (14,0 - 16,6)

205

22,5 (20,9 - 24,1)

300

32,8 (30,1 - 35,5)

115

15,6 (14,3 - 16,9)

210

23,0 (21,4 - 24,6)

305

33,5 (30,7 - 36,2)

120

15,9 (14,6 - 17,2)

215

23,4 (21,8 - 25,0)

310

34,2 (31,5 - 36,9)

125

16,3 (15,0 - 17,6)

220

23,9 (22,3 - 25,5)

315

34,9 (32,2 - 27,6)

130

16,6 (15,3 - 17,9)

225

24,4 (22,1 - 26,7)

320

35,5 (32,8 - 38,2)

135

17,0 (15,7 - 18,3)

230

24,9 (22,6 - 27,2)

325

36,3 (32,9 - 39,7)

140

17,3 (16,0 - 18,6)

235

25,4 (23,1 - 27,7)

330

37,0 (33,6 - 40,0)

145

17,7 (16,4 - 19,0)

240

25,9 (23,6 - 28,2)

335

37,7 (34,3 - 41,1)

150

18,1 (16,5 - 19,7)

245

26,4 (24,1 - 28,7)

340

38,5 (35,1 - 41,9)

155

18,4 (16,8 - 20,0)

250

26,9 (24,6 - 29,2)

345

39,2 (35,8  - 42,6)

160

18,8 (17,2 - 20,4)

255

27,5 (25,2 - 29,8)

350

40,0 (36,6 - 43,4)

165

19,2 (17,6 - 20,8)

260

28,0 (25,7 - 30,3)

355

40,8 (37,4 - 44,2)

170

19,6 (18,0 - 21,2)

265

28,1 (25,8 - 30,4)

360

41,6 (38,2 - 45,0)

  • Η μέτρηση γίνεται σε εγκάρσια τομή της κεφαλής στο επίπεδο των θαλάμων και του διαφανούς διαφράγματος.
  • Μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: 1,57 Χ ([outer to outer BPD] + [outer to outer OFD])
    όπου BPD: η διαβρεγματική διάμετρος και OFD: η μετωπο-ινιακή διάμετρος

 

 

Λόγος Περιφέρειας Κεφαλής προς Κοιλίας  (1ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Λόγος

(εύρος 5th 95th percentile)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Λόγος

(εύρος 5th 95th percentile)

13 – 14

1,23 (1,14 – 1,31)

29 – 30

1,10 (0,99 – 1,21)

15 – 16

1,22 (1,05 – 1,39)

31 – 32

1,07 (0,96 – 1,17)

17 – 18

1,18 (1,07 – 1,29)

33 – 34

1,04 (0,96 – 1,10)

19 – 20

1,18 (1,09 – 1,39)

35 – 36

1,02 (0,93 – 1,11)

21 – 22

1,15 (1,06 – 1,25)

37 – 38

0,98 (0,92 – 1,05)

23 – 24

1,13 (1,05 – 1,21)

39 – 40

0,97 (0,87 – 1,06)

25 – 26

1,13 (1,04 – 1,22)

41 – 42

0,96 (0,93 – 1,00)

27 – 28

1,13 (1,05 – 1,21)

 

 

  • Αυξημένος λόγος είναι σημείο καθυστερημένης ανάπτυξης (μικρό για την εμβρυική ηλικία)