Μήκος Πλευράς

 

Μήκος Πλευράς (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Abuhamad)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

1,5

11,8 (7,2-16,5)

3,75

21,8 (17,2-26,4)

6,00

31,6 (26,9-36,2)

1,75

13,1 (8,4-17,7)

4,00

22,9 (18,2-27,5)

6,25

32,7 (28,1-37,3)

2,00

14,4 (9,7-19,0)

4,25

23,9 (19,3-28,6)

6,50

33,8 (29,2-38,5)

2,25

15,2 (10,6-19,9)

4,50

25,1 (20,4-29,7)

6,75

34,9 (30,3-39,6)

2,50

16,3 (11,7-21,0)

4,75

26,3 (21,7-30,9)

7,00

35,8 (31,2-40,5)

2,75

17,4 (12,8-22,0)

5,00

27,2 (22,6-31,8)

7,25

37,1 (32,5-41,7)

3,00

18,5 (13,8-23,1)

5,25

28,3 (23,6-32,9)

7,50

38,0 (33,4-42,6)

3,25

19,5 (14,9-24,2)

5,50

29,4 (24,8-34,0)

8,00

40,2 (35,5-44,8)

3,50

20,7 (16,0-25,3)

5,75

30,6 (25,9-35,2)

 

 

  • Το μήκος της πλευράς λαμβάνεται στο επίπεδο των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων.
  • Δεν αποτελεί μέρος της τακτικής εξέτασης λόγω του εύρους των αποκλίσεων.