Μήκος Κάτω Άκρου

 

Μήκος Μηριαίου Οστού (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Jeanty)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

10

12,6 (10,4 – 14,9)

34

20,9 (18,7 – 23,1)

58

30,3 (28,1 – 32,6)

11

12,9 (10,7 – 15,1)

35

21,1 (19,0 – 23,4)

59

30,7 (28,6 – 32,9)

12

13,3 (11,1 – 15,6)

36

21,6 (19,4 – 23,9)

60

31,1 (28,9 – 33,3)

13

13,6 (11,4 – 15,9)

37

22,0 (19,9 – 24,1)

61

31,6 (29,4 – 33,9)

14

13,9 (11,7 – 16,1)

38

22,4 (20,1 – 24,6)

62

32,0 (29,9 – 34,1)

15

14,1 (12,0 – 16,4)

39

22,7 (20,6 – 24,9)

63

32,4 (30,1 – 34,6)

16

14,6 (12,4 – 16,9)

40

23,1 (20,9 – 25,3)

64

32,9 (30,7 – 35,1)

17

14,9 (12,7 – 17,1)

41

23,6 (21,3 – 25,7)

65

33,4 (31,1 – 35,6)

18

15,1 (13,0 – 17,4)

42

23,9 (21,7 – 26,1)

66

33,7 (31,6 – 35,9)

19

15,6 (13,4 – 17,9)

43

24,3 (22,1 – 26,6)

67

34,1 (32,0 – 36,4)

20

15,9 (13,7 – 18,1)

44

24,7 (22,6 – 26,9)

68

34,6 (32,4 – 36,9)

21

16,3 (14,1 – 18,6)

45

25,0 (22,9 – 27,1)

69

35,0 (32,6 – 37,1)

22

16,6 (14,4 – 18,9)

46

25,4 (23,1 – 27,6)

70

35,6 (33,3 – 37,7)

23

16,9 (14,7 – 19,1)

47

25,9 (23,6 – 28,0)

71

35,9 (33,7 – 38,1)

24

17,3 (15,1 – 19,6)

48

26,1 (24,0 – 28,4)

72

36,4 (34,1 – 38,6)

25

17,6 (15,4 – 19,9)

49

26,6 (24,4 – 28,9)

73

36,9 (34,6 – 39,0)

26

18,0 (15,9 – 20,1)

50

27,0 (24,9 – 29,1)

74

37,3 (35,1 – 39,6)

27

18,3 (16,1 – 20,6)

51

27,4 (25,1 – 29,6)

75

37,7 (35,6 – 39,9)

28

18,7 (16,6 – 20,9)

52

27,9 (25,6 – 30,0)

76

38,1 (36,0 – 40,4)

29

19,0 (16,9 – 21,1)

53

28,1 (26,0 – 30,4)

77

38,6 (36,4 – 40,9)

30

19,4 (17,1 – 21,6)

54

28,6 (26,4 – 30,9)

78

39,1 (36,9 – 41,3)

31

19,9 (17,6 – 22,0)

55

29,1 (26,9 – 31,3)

79

39,6 (37,3 – 41,7)

32

20,1 (17,9 – 22,3)

56

29,6 (27,2 – 31,7)

 

 

33

20,6 (18,3 – 22,7)

57

29,9 (27,7 – 32,1)

 

 

  • Η τιμή αντιπροσωπεύει το μήκος της διάφυσης του οστεοποιημένου μηριαίου οστού (η επίφυση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και ο κέρσορας τοποθετείται στο όριο μεταξύ οστού και χόνδρου).
  • Η λήψη γίνεται σε επιμήκη τομή του μηριαίου οστού (σωστή μέτρηση έχουμε, όταν στην τομή περιλαμβάνεται ο μείζων τροχαντήρας ή η επίφυση του μηριαίου κονδύλου ή η επίφυση της μηριαίας κεφαλής).

 

 

Μήκος Κνήμης (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Jeanty)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

10

13,3  (10,4-16,2)

30

21,0  (18,1-23,6)

50

29,6  (27,0-32,6)

11

13,5  (10,6-16,4)

31

21,3  (18,4-24,2)

51

30,3  (27,4-33,2)

12

14,1  (11,1-17,0)

32

21,6  (18,6-24,5)

52

30,6  (28,0-33,6)

13

14,3  (11,4-17,2)

33

22,1  (19,2-25,1)

53

31,3  (28,4-34,2)

14

14,6  (11,6-17,5)

34

22,4  (19,5-25,4)

54

31,6  (29,0-34,6)

15

15,1  (12,1-18,0)

35

23,1  (20,1-26,0)

55

32,3  (29,4-35,2)

16

15,4  (12,4-18,3)

36

23,4 (20,4-26,3)

56

32,6  (30,0-35,6)

17

15,6  (13,0-18,6)

37

23,6  (21,0-26,6)

57

33,3  (30,4-36,2)

18

16,1  (13,2-19,1)

38

24,3  (21,4-27,2)

58

33,6  (31,0-36,6)

19

16,4  (13,5-19,4)

39

24,6  (21,6-27,5)

59

34,3  (31,4-37,2)

20

17,0  (14,1-19,6)

40

25,2  (22,3-28,1)

60

34,6  (32,0-37,6)

21

17,3  (14,4-20,2)

41

25,5  (22,6-28,4)

61

35,3  (32,4-38,2)

22

17,6  (14,6-20,5)

42

26,1  (23,2-29,1)

62

35,6  (33,0-38,6)

23

18,1  (15,1-21,1)

43

26,4  (23,5-29,4)

63

36,4  (33,4-39,3)

24

18,4  (15,4-21,3)

44

27,1  (24,1-30,0)

64

37,0  (34,1-39,6)

25

18,6  (16,0-21,6)

45

27,4  (24,4-30,4)

65

37,4  (34,4-40,3)

26

19,2  (16,3-22,1)

46

28,0  (25,1-30,6)

66

38,0  (35,1-41,0)

27

19,5  (16,6-22,4)

47

28,4  (25,4-31,3)

67

38,4  (35,5-41,4)

28

20,1  (17,1-23,0)

48

29,0  (26,1-31,6)

68

39,1  (36,1-42,0)

29

20,4  (17,4-23,4)

49

29,3  (26,4-32,2)

69

39,5  (36,6-42,4)

  • Η τιμή αντιπροσωπεύει το μήκος της διάφυσης του οστεοποιημένου οστού (η επίφυση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και ο κέρσορας τοποθετείται στο όριο μεταξύ οστού και χόνδρου). Η λήψη γίνεται σε επιμήκη τομή του οστού.

 

 

Μήκος Άκρα Ποδός (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

MA (εβδ)

Streeter (εκ)(αυτοψία)

Goldstein (εκ) (US)

Chitty (εκ) (US)

14

1,4

1,8

1,5

16

2,0

2,3

2,1

18

2,7

2,6

2,7

20

3,3

3,3

3,3

22

4,0

3,5

3,9

24

4,5

4,6

4,4

26

5,0

4,7

5,0

28

5,5

5,3

5,5

30

5,9

6,1

6,0

32

6,3

5,6

6,5

34

6,8

6,5

6,9

36

7,4

-

7,3

38

7,9

-

7,7

40

8,3

-

8,0

  • Η μέτρηση αφορά τη μέγιστη επιμήκη διάμετρο από την πτέρνα στο 1ο ή 2ο δάκτυλο (ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο)
  • Δεν χρησιμοποιείται με ακρίβεια σε έμβρυα που δεν έχουν την αναμενόμενη χρονική ανάπτυξη. Μικρά ή μεγάλα για την ηλικία τους.
  • Επίσης οι περισσότερες σκελετικές δυσπλασίες δεν αφορούν το πόδι. Έχει παρατηρηθεί ότι το μήκος του άκρου ποδός είναι περίπου ίσο με του μηριαίου οστού κατά την εμβρυική ηλικία, οπότε χρησιμοποιείται ο λόγος του μηριαίου μήκους (ΜΜ) προς του άκρου ποδός (ΑΠ). Εάν είναι < 0,84 βοηθά στην ανίχνευση σκελετικής δυσπλασίας.

 

 

Μήκος Οστών Κάτω Άκρου (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μηριαίο (χιλ)

Κνήμη (χιλ)

Περόνη (χιλ)

12

8,1    (3,9-12,3)

7,2    (3,3-11,2)

5,7   (1,7-9,6)

13

11,0   (6,8-15,2)

9,6    (5,6-13,6)

8,7    (4,7-12,7)

14

13,9   (9,7-18,1)

12,0  (8,1-16,0)

11,7  (7,7-15,6)

15

16,8   (12,6-21,0)

14,6   (10,6-18,6)

14,6   (10,6-18,6)

16

19,7   (15,4-23,9)

17,1   (13,1-21,2)

17,4   (13,3-21,4)

17

22,5   (18,3-26,8)

19,7   (15,6-23,8)

20,1   (16,1-24,2)

18

25,4   (21,1-29,7)

22,3   (18,2-26,4)

22,8   (18,7-26,9)

19

28,2   (23,9-32,6)

24,9   (20,8-29,0)

25,4   (21,3-29,5)

20

31,0   (26,7-35,4)

27,5   (23,3-31,6)

27,9   (23,8-32,0)

21

33,8   (29,4-38,2)

30,0   (25,8-34,2)

30,3   (26,2-34,5)

22

36,5   (32,1-40,9)

32,5   (28,3-36,7)

32,7   (28,5-36,9)

23

39,2   (34,7-43,6)

34,9   (30,7-39,1)

35,0   (30,8-39,2)

24

41,8   (37,4-46,3)

37,3   (33,1-41,6)

37,2   (33,0-41,5)

25

44,4   (39,9-48,9)

39,7   (35,4-43,9)

39,4   (35,1-43,6)

26

46,9   (42,4-51,4)

41,9   (37,6-46,2)

41,5   (37,2-45,7)

27

49,4   (44,9-53,9)

44,1   (39,8-48,4)

43,5   (39,2-47,8)

28

51,8   (47,3-56,4)

46,2   (41,9-50,5)

45,4   (41,1-49,7)

29

54,2   (49,6-58,7)

48,2   (43,9-52,6)

47,2   (42,9-51,6)

30

56,4   (51,8-61,0)

50,1   (45,8-54,5)

49,0   (44,7-53,4)

31

58,6   (54,0-63,2)

52,0   (47,6-56,4)

50,7   (46,3-55,1)

32

60,7   (56,1-65,4)

53,8   (49,4-58,2)

52,4   (47,9-56,8)

33

62,7   (58,1-67,4)

55,5   (51,1-60,0)

53,9   (49,5-58,4)

34

64,7   (60,0-69,4)

57,2   (52,7-61,6)

55,4   (50,9-59,9)

35

66,5   (61,8-71,2)

58,7   (54,2-63,2)

56,8   (52,3-61,3)

36

68,3   (63,5-73,0)

60,3   (55,8-64,8)

58,2   (53,6-62,7)

37

69,9   (65,1-74,7)

61,8   (57,2-66,3)

59,4   (54,9-64,0)

38

71,4   (66,6-76,2)

63,2   (58,7-67,8)

60,6   (56,0-65,2)

39

72,8   (68,0-77,7)

64,7   (60,1-69,3)

61,7   (57,1-66,3)

40

74,2   (69,3-79,0)

66,1   (61,5-70,7)

62,8   (58,1-67,4)