Λεκιθικός Σάκος

 

Σύγκριση US ευρήματων με την Εμβυική ηλικία σε Διακολπικό US (1ο τρίμηνο - Διακολπικό US)

US εξέταση

US μέτρηση

Εμβρυική ηλικία

Λεκιθικός σάκος (Yolk)

> 5,6 χιλ

5 – 10 εβδ

 

 

Λεκιθικός Σάκος (Yolk Sac)

Με βάση το Χρόνο Κυήσεως

ΜΑ

(εβδ)

MYSD

(χιλ) (95% CI)

ΜΑ

(εβδ)

MYSD

(χιλ) (95% CI)

ΜΑ

 (εβδ)

MYSD

(χιλ) (95% CI)

31

0,4  (0 – 2)

44

2,6  (1,1 – 4,1)

57

3,2  (1,7 – 4,7)

32

0,7  (0 – 2,2)

45

2,7  (1,2 – 4,2)

58

3,2  (1,7 – 4,7)

33

1,0  (0 – 2,5)

46

2,7  (1,2 – 4,2)

59

3,2  (1,7 – 4,7)

34

1,2 (0 – 2,7)

47

2,8  (1,3 – 4,3)

60

3,3  (1,8 – 4,8)

35

1,4  (0 – 2,9)

48

2,8  (1,3 – 4,3)

61

3,3  (1,8 – 4,8)

36

1,6  (0,1 – 3,1)

49

2,9  (1,4 – 4,4)

62

3,4  (1,8 – 4,9)

37

1,7  (0,2 – 3,2)

50

2,9  (1,4 – 4,4)

63

3,4  (1,9 – 4,9)

38

1,9  (0,4 – 3,4)

51

3,0  (1,5 – 4,5)

64

3,5  (1,9 – 5,0)

39

2,0  (0,5 – 3,6)

52

3,0  (1,5 - 4,5)

65

3,5  (2,0 – 5,0)

40

2,2  (0,7 – 3,7)

53

3,0  (1,5 – 4,5)

66

3,6  (2,1 – 5,1)

41

2,3  (0,8 – 3,8)

54

3,1  (1,6 – 4,6)

67

3,7  (2,1 – 5,2)

42

2,4  (0,9 – 3,9)

55

3,1  (1,6 – 4,6)

68

3,8  (2,2 – 5,3)

43

2,5  (1,0 – 4,0)

56

3,1  (1,6 – 4,6)

 

 

Σύγκριση με τον Εμβρυικό σάκο

MSD (χιλ)

MYSD (χιλ)

 (95% CI)

MSD (χιλ)

MYSD (χιλ)

(95% CI)

MSD (χιλ)

MYSD (χιλ)

(95% CI)

2

0,4  (0 – 1,8)

17

3,0  (1,5 – 4,4)

32

3,1  (1,7 – 4,6)

3

0,6  (0 – 2,1)

18

3,0  (1,6 – 4,4)

33

3,2  (1,7 – 4,6)

4

0,9  (0 – 2,4)

19

3,1  (1,6 – 4,5)

34

3,2  (1,8 – 4,7)

5

1,2  (0 – 2,7)

20

3,1  (1,6 – 4,5)

35

3,3  (1,8 – 4,7)

6

1,5  (0 – 2,9)

21

3,1  (1,6 – 4,5)

36

3,3  (1,9 – 4,8)

7

1,7  (0,3 – 3,2)

22

3,1  (1,6 – 4,5)

37

3,4  (1,9 – 4,9)

8

1,9  (0,5 – 3,4)

23

3,1  (1,6 – 4,5)

38

3,5  (2,0 – 5,0)

9

2,1  (0,7 – 3,6)

24

3,1  (1,6 – 4,5)

39

3,6  (2,1 – 5,1)

10

2,3  (0,8 – 3,7)

25

3,1  (1,6 – 4,5)

40

3,7  (2,2 – 5,2)

11

2,4  (1,0 – 3,9)

26

3,1  (1,6 – 4,5)

41

3,9  (2,3 – 5,4)

12

2,6  (1,1 – 4,0)

27

3,1  (1,6 – 4,5)

42

4,1  (2,5 – 5,6)

13

2,7  (1,2 – 4,1)

28

3,1  (1,6 – 4,5)

43

4,2  (2,6 – 5,8)

14

2,8  (1,3 – 4,2)

29

3,1  (1,6 – 4,5)

44

4,4  (2,7 – 6,0)

15

2,9  (1,4 – 4,3)

30

3,1  (1,7 – 4,6)

45

4,5  (2,8 – 6,1)

16

3,0  (1,5 – 4,3)

31

3,1  (1,7 – 4,6)

 

 

  • ΜΑ = Χρόνος από της τελευταία περίοδο, MSD = Μέση διάμετρος εμβρυικού σάκου, MYSD = Μέση διάμετρος σάκου του Yolk
  • Ελέγχεται με διακολπικό US από την 5 – 12η εβδομάδα και απεικονίζεται στρογγυλός ή οβάλ, περιβάλλεται από ηχογενές παχύ τοίχωμα με άνηχο περιεχόμενο.
  • Η απεικόνιση του σάκου είναι σημαντική γιατί: αποτελεί μέρος της φυσιολογικής ανατομίας του 1ου τριμήνου, επιβεβαιώνει την ύπαρξη της κύησης, βοηθά στην αναγνώριση του αριθμού των εμβρύων και η απουσία του αναδεικνύει παθολογία.
  • Το μέγεθος και σχήμα του σάκου μπορεί να μεταβάλλεται με τη μεταβολική λειτουργία του εμβρύου. Σε μη φυσιολογική μέτρηση ξαναεξετάζεται μετά από μια εβδομάδα και εάν δεν έχει επανέλθει στα φυσιολογικά αναμενόμενα επίπεδα είναι υπέρ παθολογίας.