Περιφέρεια Θώρακος

 

Περιφέρεια Θώρακος (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Johnson)

Λόγος (ΠΘ / ΠΚ)

Χαρακτηριστικά

Φυσιολογικός

0,89 – 1,0

Λόγος = Θωρακική / Κοιλιακή περιφέρεια

Παθολογικός

< 0,8

Σχετίζεται με πνευμονική υποπλασία

  •  Η λήψη της μέτρησης γίνεται σε εγκάρσια τομή του θώρακα στο επίπεδο των τεσσάρων θαλάμων της καρδιάς.
  • Μετράμε την περιφέρεια του θώρακα χωρίς να περιλαμβάνεται το δέρμα και οι υποδόριοι ιστοί.