Επινεφρίδια

 

Εμβρυικά Επινεφρίδια (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Μέγεθος (χιλ) (Jeanty)

Μέτρηση

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

20 - 25

26 – 29

30 – 35

36 - 40

Mήκος

10 (7 – 12)

13 (12 – 17)

16 (14 – 18)

19 (16 – 24)

Πάχος

3 (2 – 5)

5 (2 – 8)

5 (3 – 7)

6 (4 – 9)

Έκταση, Περιφέρεια και Μήκος Επινεφριδίων (Hata)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Έκταση (χιλ2)

Περιφέρεια (χιλ)

Μήκος (χιλ)

28

168 (± 26)

54 (± 10)

16 (± 4)

29

182 (± 34)

56 (± 8)

17 (± 4)

30

202 (± 30)

60 (± 8)

17 (± 4)

31

205 (± 28)

63 (± 8)

17 (± 6)

32

225 (± 46)

64 (± 10)

17 (± 4)

33

236 (± 50)

66 (± 10)

19 (± 4)

34

255 (± 44)

69 (± 10)

20 (± 4)

35

301 (± 44)

72 (± 8)

21 (± 6)

36

318 (± 40)

76 (± 12)

22 (± 4)

37

326 (± 42)

77 (± 10)

23 (± 10)

38

355 (± 42)

78 (± 12)

22 (± 4)

39

358 (± 36)

80 (± 10)

22 (± 4)

40

377 (± 38)

81 (± 10)

24 (± 6)

Όγκος Επινεφριδίων (Chang) (ml)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

5η

10η

25η

50η

75η

90η

95η

SD

21

0,70

0,80

0,97

1,16

1,34

1,51

1,61

0,28

22

0,74

0,86

1,04

1,24

1,44

1,63

1,74

0,30

23

0,80

0,92

1,12

1,34

1,56

1,79

1,88

0,33

24

0,88

1,01

1,22

1,45

1,69

1,90

2,06

0,35

25

0,97

1,11

1,33

1,59

1,84

2,07

2,21

0,38

26

1,07

1,22

1,46

1,73

2,00

2,25

2,39

0,40

27

1,20

1,35

1,61

1,90

2,19

2,44

2,60

0,42

28

1,34

1,50

1,78

2,08

2,38

2,65

2,82

0,45

29

1,49

1,67

1,96

2,28

2,60

2,88

3,06

0,47

30

1,67

1,85

2,15

2,49

2,83

3,13

3,31

0,50

31

1,85

2,05

2,37

2,72

3,07

3,39

3,58

0,52

32

2,06

2,26

2,59

2,96

3,34

3,67

3,87

0,55

33

2,28

2,49

2,84

3,23

3,61

3,96

4,17

0,57

34

2,52

2,74

3,10

3,51

3,91

4,27

4,49

0,60

35

2,77

3,00

3,38

3,80

4,22

4,60

4,83

0,62

36

3,04

3,28

3,67

4,11

4,55

4,94

5,18

0,65

37

3,33

3,58

3,98

4,44

4,89

5,30

5,55

0,67

38

3,63

3,89

4,31

4,78

5,25

5,68

5,93

0,70

39

3,95

4,22

4,66

5,14

5,63

6,07

6,34

0,72

40

4,29

4,56

5,02

5,52

6,02

6,48

6,75

0,75

            Βάρος Επινεφριδίων

Εμβρυική ηλικία (μέρες)

Άρρεν (γρ)

Θήλυ (γρ)

140

2,5

2,2

168

3,2 (± 2,4)

3,8 (± 2,3)

196

4,1 (± 1,7)

3,9 (± 2,1)

224

4,9 (± 2,4)

4,8 (± 2,2)

252

6,2 (± 2,8)

6,9 (± 3,0)

2801

8,5 (± 3,5)

8,0 (± 3,2)

2802

7,0 (± 2,8)

6,9 (± 3,1)

1 έμβρυα από αποβολή, νεογνά

Εμβρυολογία Επινεφριδίων

Εμβρυική ηλικία

Χαρακτηριστικά

5 – 6η  εβδ.

 • Δημιουργία του φλοιού  από μεσοθηλιακά κύτταρα περιτοναίου

7η  εβδ.

 • Δημιουργία του μυελού, από κύτταρα Chromaffin από τα αρχέγονα συμπαθητικά γάγγλια, εισχωρούν στο φλοιό και εγκαθίστανται στο εσωτερικό των επινεφριδίων.

8η  εβδ.

 • Περισσότερα μεσοθηλιακά κύτταρα περιτοναίου περιβάλουν τον εμβρυικό φλοιό, όπου θα εξελιχθούν στον ώριμο φλοιό

8η  εβδ.

 • Ο φλοιός χωρίζεται από το περιτόναιο και εγκαθίσταται στον οπισθοπεριτοναικό χώρο.

18η  εβδ.

 • Έχει δημιουργηθεί πλήρως ο μυελός

Γέννα – 1 χρόνο

 • Ο εμβρυικός φλοιός εξαφανίζεται

3 χρόνο

 • Ολοκληρώνεται η διαφοροποίηση του φλοιού σε 3 ζώνες

Υπερηχογραφία Επινεφριδίων

Εμβρυική ηλικία

Χαρακτηριστικά

25 – 30η  εβδ.

 • Είναι ορατά

30 – 39η  εβδ.

 • Είναι ορατά στο 91% και αμφοτερόπλευρα στο 41%
 • Είναι ισοηχογενή με τα νεφρά με μια υποηχογενή περιφέρεια (φλοιός). Το 62% μπορεί να έχουν υπερηχογενή μυελό.
 • Έχουν ωοειδές ή τριγωνικό σχήμα

< 35η εβδ

 • Τρία στρώματα (Πρόσθιο υποηχογενές τμήμα, Μέσο – έσω υπερηχογενές τμήμα, Οπίσθιο υποηχογενές τμήμα)
 • Ισό πάχος κάθε τμήματος

> 35η εβδ

 • Το έσω υπερηχογενές τμήμα αποτελεί το ½ του πάχους.

 

 • Σε αγενεσία ή εκτοπία το επινεφρίδιο έχει επιπλατυσμένο σχήμα αντί ωοειδές ή τριγωνικό.