Διάμετρος Νεφρικής Πυέλου

 

Διάμετρος Νεφρικής Πυέλου (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Grignon)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

ΠΟ (χιλ)

Χαρακτηριστικά

< 20

< 4

Φυσιολογικό

≥ 4

Μπορεί να υποδεικνύει υδρονέφρωση και θέλει παρακολούθηση

> 20

5 – 9

Είναι ακαθόριστο

3ο τρίμηνο

7 – 9

Είναι ακαθόριστο και θέλει παρακολούθηση

> 10

Παθολογικό

  •  Η λήψη της μέτρηση γίνεται σε εγκάρσια τομή της κοιλίας σε μεσο-νεφρικό επίπεδο.
  • Στη μέση του επιπέδου θα είναι ορατή η σπονδυλική στήλη (υπερηχογενής με ακουστική σκιά)
  • Σε απόφραξη θα συνυπάρχει διάταση των καλύκων και του ουρητήρα.