Γαστρεντερικό

 

Στομάχι (Goldstein) (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μετρήσεις Στομάχου (χιλ) (5th – 95th percentile)

ΠΟ

Εγκάρσια

Επιμήκη

13 – 15

4 (3 – 5)

6 (4 – 8)

9 (6 – 12)

16 – 18

6 (4 – 8)

8 (6 – 10)

13 (9 – 17)

19 – 21

8 (6 – 10)

9 (7 – 11)

16 (11 – 21)

22 – 24

9 (6 – 12)

18 (15 – 21)

19 (13 – 25)

25 – 27

10 (5 – 15)

19 (14 – 24)

23 (13 – 33)

28 – 30

12 (9 – 15)

16 (12 – 20)

28 (19 – 37)

31 – 33

14 (11 – 17)

16 (12 – 20)

28 (19 – 37)

34 – 36

14 (10 – 18)

16 (12 – 20)

28 (19 – 37)

37 – 39

16 (12 – 20)

20 (16 – 24)

32 (23 – 41)

  • Οι μετρήσεις γίνονται σε επιμήκη, εγκάρσια και οβελιαία τομή του στομάχου.
  • Το φυσιολογικό στομάχι απεικονίζεται με χαμηλή ηχογένεια στην αριστερή πλευρά της κοιλίας. Είναι ορατό από την 13η εμβρυική εβδομάδα.
  • Διάταση του στομάχου σχετίζεται με ατρησία δωδεκαδακτύλου.

 

 

Λεπτό Έντερο  (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Διάμετρος Λεπτού Εντέρου (Parulekar)

MA (εβδ)

Εγκάρσια διάμετρος (Μέση τιμή) (χιλ)

Μέγιστη τιμή

10 – 15

1,0

1

15 – 20

1,2

2

20 – 25

1,4

2

25 – 30

1,8

3

30 – 35

2,9

6

35 – 40

3,7

8

> 40

4,4

6

  • Φυσιολογικά ο αυλός του λεπτού εντέρου είναι γεμάτος υγρό και είναι ορατός από την 20η εμβρυική εβδομάδα.
  • Διάταση του λεπτού εντέρου σχετίζεται με συστροφή, ειλεό εκ μηκωνίου και ατρησία νήστιδας ή ειλεού ή παχέως εντέρου.

Διάμετρος Λεπτού Εντέρου (Malas)

MA (εβδ)

Νήστιδα (χιλ)

Ειλεός (χιλ)

10 – 12

1,431 (± 0,317)

1,000 (± 0,311)

13 – 25

2,997 (± 0,996)

2,392 (± 0,832)

26 – 37

5,472 (± 1,808)

4,883 (± 1,803)

38 – 40

7,379 (± 2,301)

6,356 (± 1,743)

 

 

Παχύ Έντερο  (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Διάμετρος Παχέως Εντέρου  (Parulekar)

MA (εβδ)

Εγκάρσια διάμετρος  (Μέση τιμή) (χιλ)

Μέγιστη τιμή

10 – 15

1,5

2

15 – 20

3,6

5

20 – 25

4,4

6

25 – 30

8,0

13

30 – 35

11,4

16

35 – 40

16,8

26

> 40

18,7

28

Κατιόν Κόλον

MA (εβδ)

Εσωτερική διάμετρος US

 (Zalel) (Μέση τιμή) (χιλ)

Εξωτερική διάμετρος US

(Goldstein) (Μέση τιμή) (χιλ)

Εξωτερική διάμετρος αυτοψία (Malas) (Μέση τιμή) (χιλ)

21

3,59

-

3,22

22

3,69

-

4,08

23

3,82

-

4,44

24

3,98

-

4,80

25

4,18

-

5,00

26

4,43

5

6,00

27

4,71

5

6,11

28

5,04

6

6,55

29

5,42

7

7,10

30

5,84

8

7,33

31

6,32

8

8,11

32

6,86

9

8,66

33

7,45

10

8,70

34

8,10

11

8,86

35

8,81

11

9,00

36

9,59

12

9,20

37

10,44

13

10,23

38

11,35

14

10,30

39

12,34

15

10,66

40

13,40

16

11,33

  • Φυσιολογικά ο αυλός του εντέρου είναι γεμάτος υγρό και είναι ορατός από την 26η εβδομάδα.
  • Διάταση του παχέως εντέρου σχετίζεται με πάθηση Hirschsprung, συστροφή και ατρησία.

Εσωτερική διάμετρος Παχέως Εντέρου με US (Zalel)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Κατιόν

Ορθό

(Μέση τιμή) (χιλ)

95% CI

(Μέση τιμή) (χιλ)

95% CI

19 – 20

3,52

0,79 – 6,26

3,64

1,45 – 5,82

21

3,59

0,86 – 6,32

3,79

1,61 – 5,97

22

3,69

0,96 – 6,41

3,95

1,78 – 6,13

23

3,82

1,09 – 6,54

4,14

1,97 – 6,31

24

3,98

1,26 – 6,7

4,34

2,17 – 6,52

25

4,18

1,46 – 6,9

4,57

2,40 – 6,74

26

4,43

1,70 – 7,15

4,82

2,64 – 6,99

27

4,71

1,99 – 7,43

5,08

2,91 – 7,26

28

5,04

2,32 – 7,76

5,38

3,20 – 7,55

29

5,42

2,69 – 8,14

5,69

3,52 – 7,87

30

5,84

3,12 – 8,57

6,04

3,86 – 8,21

31

6,32

3,60 – 9,05

6,41

4,23 – 8,58

32

6,86

4,13 – 9,58

6,80

4,63 – 8,98

33

7,45

4,72 – 10,17

7,23

5,05 – 9,40

34

8,10

5,37 – 10,82

7,68

5,51 – 9,85

35

8,81

6,09 – 11,53

8,17

5,99 – 10,34

36

9,59

6,87 – 12,31

8,68

6,51 – 10,85

37

10,44

7,71 – 13,16

9,23

7,06 – 11,40

38

11,35

8,63 – 14,08

9,81

7,64 – 11,98

39

12,34

9,61 – 15,07

10,43

8,25 – 12,61

40

13,40

10,66 – 16,15

11,08

8,89 – 13,26