Ήπαρ

 

Ήπαρ (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Μήκος Ήπατος (χιλ)

MA (εβδ)

Vintzileos

Murao

Murao

Senoh

Roberts

15

-

-

-

17

16

16

-

-

-

19

17

17

-

-

-

20

19

18

-

20

24

22

20

19

-

22

26

24

22

20

27

24

27

27

24

21

28

25

29

28

26

22

31

27

30

30

28

23

31

29

32

32

29

24

33

31

33

34

31

25

34

32

35

36

33

26

36

34

37

38

35

27

37

36

38

40

37

28

38

37

40

42

39

29

39

39

41

44

40

30

39

41

43

46

42

31

40

42

45

48

43

32

43

44

46

50

45

33

44

46

48

51

46

34

45

47

49

53

47

35

48

49

51

54

48

36

49

51

52

56

49

37

52

52

54

57

50

38

53

54

56

59

50

39

55

56

57

60

51

40

59

57

59

61

51

  • Η μέτρηση γίνεται σε επιμήκη τομή του δεξιού λοβού. Άνω από το δεξί όριο της καρδιάς σε επαφή με το ημιδιάφραγμα, μέχρι το κάτω όριο του ήπατος.
  • Το ήπαρ αναπτύσσεται γρήγορα και καταλαμβάνει την κοιλιακή κοιλότητα κατά την 8η εβδομάδα κύησης. Ο δεξιός και αριστερός λοβός αρχικά έχουν το ίδιο μέγεθος, μα σταδιακά ο δεξιός γίνεται μεγαλύτερος. Η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης συνοδεύεται με μειωμένο μέγεθος ήπατος. Μεγάλο ήπαρ έχουν τα έμβρυα με σοβαρή επίδραση του Rh (λόγω εξωμυελικής αιμοποίησης), από μητέρες με διαβήτη (λόγω υπερινσουλιναιμίας) και εξαιτίας λοιμώξεων.
  • Η τρισδιάστατη ογκομετρική μέτρηση του ήπατος υπερέχει σε ακρίβεια από τη δυσδιάστατη.