Κεφαλικός Δέικτης

 

Κεφαλικός Δείκτης (CI)

Κεφαλικός Δείκτης (Cephalic index):

 

 • Μέτρηση outer to outer στο μέγιστο επιμήκη και εγκάρσιο άξονα του κρανίου (Hadlock).
  (CI = εγκάρσια διάμετρος / μετωποινιακή διάμετρος Χ 100)
  Μέσος δείκτης 78,3 (± 4,4) όπου δεν αλλάζει με την ηλικία.
  < 74 = δολιχοκεφαλία, > 83 = βραχυκεφαλία

 

 • Εάν ο εγκάρσιος άξονας αντιστοιχεί με τη διαβρεγματική διάμετρο τότε (Jeanty):
  (CI = διαβρεγματική διάμετρος / μετωποινιακή διάμετρος Χ 100)
  Μέσος δείκτης 80,64 (± 4,97) όπου δεν αλλάζει με την ηλικία.
  < 75,67 = δολιχοκεφαλία, > 85,61 = βραχυκεφαλία