Μήκος Ωτός

 

Μήκος Ωτός (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Chitkara)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Percentiles (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Percentiles (χιλ)

5

10

50

90

95

5

10

50

90

95

15

6,7

7,0

8,5

10,4

10,4

28

17,6

19,9

24,4

30,1

31,9

16

8,2

8,5

10,0

11,2

11,6

29

18,7

20,0

25,3

28,2

28,5

17

8,6

9,0

10,6

12,3

12,9

30

18,3

20,7

25,1

27,9

31,6

18

9,0

9,8

11,7

13,7

14,3

31

21,4

21,9

26,7

29,8

31,2

19

10,6

11,2

12,9

15,1

15,5

32

25,3

25,8

28,1

31,1

33,0

20

11,5

12,3

14,3

16,4

17,3

33

21,4

23,5

28,6

32,4

32,9

21

12,2

13,2

15,3

17,4

18,1

34

22,7

26,9

29,2

33,3

34,0

22

13,2

14,2

16,7

18,6

18,9

35

23,0

26,7

31,2

33,7

35,0

23

14,0

14,9

18,1

20,6

21,6

36

23,9

27,5

31,1

33,3

34,5

24

15,3

15,8

19,7

21,9

22,3

37

27,3

28,1

31,9

35,6

36,4

25

15,7

16,8

21,4

24,2

24,5

38

24,8

25,6

32,3

36,9

38,7

26

16,6

16,8

21,2

23,8

24,2

39

26,2

27,7

33,3

36,2

37,5

27

19,4

19,6

22,5

26,4

27,8

40

28,1

29,3

32,6

35,7

37,6

  • Η τιμή αντιστοιχεί στο μέγιστο μήκος  από την κορυφή του πτερυγίου στο λοβίο του ωτός.
  • Η μέτρηση λαμβάνεται από στεφανιαία ή παραοβελιαία τομή.
  • Μέτρηση < 10 percentile χαρακτηρίζεται μικρότερη του φυσιολογικού.
  • Μη φυσιολογικό σχήμα και μέγεθος συνηγορούν για παθολογία. (τρισωμία 21)