Μήκος Ρινικού Οστού

 

Μήκος Ρινικού Οστού (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Sonek)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Percentile (χιλ)

2,5th

5th

50th

95th

97,5th

11

1,3

1,4

2,3

3,3

3,4

12

1,7

1,8

2,8

4,2

4,3

13

2,2

2,3

3,1

4,6

4,8

14

2,2

2,5

3,8

5,3

5,7

15

2,8

3,0

4,3

5,7

6,0

16

3,2

3,4

4,7

6,2

6,2

17

3,7

4,0

5,3

6,6

6,9

18

4,0

4,3

5,7

7,0

7,3

19

4,6

5,0

6,3

7,9

8,2

20

5,0

5,2

6,7

8,3

8,6

21

5,1

5,6

7,1

9,0

9,3

22

5,6

5,8

7,5

9,3

10,2

23

6,0

6,4

7,9

9,6

9,9

24

6,6

6,8

9,3

10,0

10,3

25

6,3

6,5

8,5

10,7

10,8

26

6,8

7,4

8,9

10,9

11,3

27

7,0

7,5

9,2

11,3

11,6

28

7,2

7,6

9,8

12,1

13,4

29

7,2

7,7

9,8

11,8

12,3

30

7,3

7,9

10,0

12,6

13,2

31

7,9

8,2

10,4

12,6

13,2

32

8,1

8,6

10,5

13,6

13,7

33

8,6

8,7

10,8

12,8

13,0

34

9,0

9,1

10,9

12,8

13,5

35

7,5

8,5

11,0

14,1

15,0

36

7,3

7,8

10,8

12,8

13,6

37

8,4

8,7

11,4

14,5

15,0

38

9,2

9,3

11,7

15,7

16,6

39

9,1

9,2

10,9

14,0

14,8

40

10,3

10,4

12,1

14,5

14,7

  • Η μέτρηση αφορά το μέγιστο μήκος του άνω ορίου της ρινός από τη βάση στην άκρη της.

Σύνδρομο Down:

  • Επιπέδωση του σχήματος της ρινός
  • Απουσία του ρινικού οστού στο 1ο τρίμηνο δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του συνδρόμου, ενώ στο 2ο και 3ο θέτει υποψία.
  • Λόγος = διαβρεγματική διάμετρος / μήκος ρινικού οστού,  > 10