Εγκάρσια Διάμετρος Παρεγκεφαλίδας

 

Εγκάρσια Διάμετρος Παρεγκεφαλίδας (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Hill)

Διάμετρος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Διάμετρος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Διάμετρος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

14

15,2

28

24,9

42

33,4

15

15,8

29

25,5

43

33,9

16

16,5

30

26,2

44

34,4

17

17,2

31

26,9

45

34,8

18

17,9

32

27,5

46

35,3

19

18,6

33

28,1

47

35,7

20

19,3

34

28,8

48

36,1

21

20,0

35

29,4

49

36,5

22

20,7

36

30,0

50

36,8

23

21,4

37

30,6

51

37,2

24

22,1

38

31,2

52

37,5

25

22,8

39

31,8

54

38,0

26

23,5

40

32,3

55

38,3

27

24,2

41

32,8

56

38,5

  • Τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια ελέγχονται υποηχογενή.