Διακογχική Διάμετρος

 

Διακογχική Διάμετρος (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Mayden)

ΔΚΔ (χιλ)

ΔΒΔ (χιλ)

ΕΗ (εβδ)

13

19

11,6

14

20

11,6

15

21

12,1

16

22

12,6

17

23

12,6

17

24

13,1

18

25

13,6

19

26

13,6

20

27

14,1

21

28

14,6

21

29

14,6

22

30

15,0

23

31

15,5

24

32

15,5

25

33

16,0

25

34

16,5

26

35

16,5

27

36

17,0

27

37

17,5

28

38

17,9

30

40

18,4

31

42

18,9

32

43

19,4

32

44

19,4

33

45

19,9

34

46

20,4

34

47

20,4

35

48

20,9

36

49

21,3

36

50

21,3

37

51

21,8

38

52

22,3

38

53

22,3

39

54

22,8

40

55

23,3

40

56

23,3

41

57

23,8

41

58

24,3

42

29

24,3

43

60

24,7

43

61

25,2

44

62

25,2

44

63

25,7

45

64

26,2

45

65

26,2

46

66

26,7

46

67

27,2

47

68

27,6

47

69

28,1

48

70

28,6

48

71

29,1

49

73

29,6

50

74

30,0

50

75

30,6

51

76

31,0

51

77

31,5

52

78

32,0

52

79

32,5

53

80

33,0

54

82

33,5

54

83

34,5

54

84

34,4

55

85

35,0

55

86

35,4

56

88

35,9

56

89

36,4

57

90

36,9

57

91

37,3

58

92

37,8

59

93

38,3

58

94

38,3

59

96

39,3

59

97

39,8

  • Η λήψη της μέτρησης γίνεται σε στεφανιαία τομή του κρανίου ή εγκάρσια τομή κατά την κογχικο-ακουστική γραμμή (2-3 εκ κάτω του επιπέδου της διαβρεγματικής διαμέτρου).
  • Η μέτρηση λαμβάνεται στη μέγιστη ορατή διάμετρο των κόγχων, από το έξω όριο του κόγχου στο αντίθετο έξω όριο του άλλου κόγχου.
  • Χρησιμοποιείται όταν η διαβρεγματική διάμετρος δεν μπορεί να μετρηθεί.
  • Οι κόγχοι πρέπει να είναι συμμετρικοί και ίσοι.