Καρδιακός Ρυθμός

 

Καρδιακός Ρυθμός (1ο τρίμηνο - Διακολπικό US)

Βραδυκαρδία

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Καρδιακός ρυθμός (χτύποι/λεπτό)2

5

110 (± 8)

6

118 (± 13)

7

143 (± 19)

8

167 (± 8)

9

170 (± 6)

10

168 (± 8)

11

164 (± 5)

12

160 (± 14)

13

159 (± 3)

Βραδυκαρδία

Κεφαλουραίο μέγεθος εμβρύου (χιλ)

Καρδιακός ρυθμός (χτύποι/λεπτό)2

< 5

< 80

5 – 9

< 100

10 – 15

< 110

Σχέση Καρδιακού ρυθμού και Θνησιμότητας

Καρδιακός ρυθμός (χτύποι/λεπτό)2

Θνησιμότητα

≤ 6,2 εβδομάδων

6,3 – 7 εβδομάδων

< 80

100 %

100 %

80 – 89

64 %

100 %

90 – 99

32 %

100 %

100 – 109

16 %

43 %

110 – 119

11 %

18 %

120 – 129

4 %

5 %

≥ 130

20 %

10 %