Εμβρυικός Σάκος

 

Σύγκριση US ευρήματων με την Εμβυική ηλικία σε Διακολπικό US (1ο τρίμηνο - Διακολπικό US)

US εξέταση

US μέτρηση

Εμβρυική ηλικία

 Εμβρυικός σάκος

< 5 χιλ
(Κεφαλουραία διάμετρος)

< 9 (εβδ.)

 

 

Εμβρυικός Σάκος (1ο τρίμηνο - Διακολπικό US)

US εξέταση

Χαρακτηριστικά

Μέση διάμετρος σάκου (MSD)

  • Άθροισμα 3 ορθογώνιων διαστάσεων / 3

Τιμή b-hCG πάνω από την οποία πρέπει να είναι ορατός ο εμβρυικός σάκος

  • Μονήρη κύηση: 1000 mIU/ml
  • Δίδυμη κύηση: 1556 mIU/ml
  • IVF / GIFT: 3372 mIU/ml

Απεικόνιση

  • Εμβρυικός σάκος: Φυσιολογικά φαίνεται στις 4 εβδ. σε διακολπικό US και στις 5 σε κοιλιακό US, σαν μικρή συλλογή υγρού με υπερηχογενή περιφέρεια μέσα στο ενδομήτριο
  • Λεκιθικός σάκος (Yolk): ορατός όταν MSD > 8 χιλ
  • Έμβρυο: ορατό όταν MSD > 16 χιλ
  • Εάν δεν είναι ορατά σε ηλικία πάνω από αυτές τις τιμές είναι ύποπτο για μη βιώσιμο έμβρυο.

Μέση διάμετρος σάκου (MSD)(χιλ)

Εκτίμηση εμβρυικής ηλικίας

Μέση (εβδ)

95% CI (μέρες)

2

5,0

34,9 (34,3 – 35,5)

3

5,1

35,8 (35,2 – 36,3)

4

5,2

36,6 (36,1 – 37,2)

5

5,4

37,5 (37,0 – 38,0)

6

5,5

38,4 (37,9 – 38,9)

7

5,6

39,3 (38,9 – 39,7)

8

5,7

40,2 (39,8 – 40,6)

9

5,9

41,1 (40,7 – 41,4)

10

6,0

41,9 (41,6 – 42,3)

11

6,1

42,8 (42,5 – 43,2)

12

6,2

43,7 (43,4 – 44,0)

13

6,4

44,6 (44,3 – 44,9)

14

6,5

45,5 (45,2 – 45,8)

15

6,6

46,3 (46,0 – 46,6)

16

6,7

47,2 (46,9 – 47,5)

17

6,9

48,1 (47,8 – 48,4)

18

7,0

49,0 (48,6 – 49,4)

20

7,3

50,8 (50,3 – 51,2)

22

7,5

52,5 (52,0 – 53,0)

25

7,9

55,2 (54,6 – 55,7)

30

8,5

59,6 (58,8 – 60,4)