Διαβρεγματική Διάμετρος

 

Διαβρεγματική Διάμετρος (1-2ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Kurtz)

Διάμετρος (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Διάμετρος (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Διάμετρος (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

20

12,0

47

19,7 (17,8 - 21,6)

74

29,1 (28,1 - 30,1)

21

12,0

48

20,0 (18,2 - 21,8)

75

29,5 (28,5 - 30,5)

22

12,7 (12,2 - 13,2)

49

20,3 (18,6 - 22,0)

76

30,0 (29,0 - 31,0)

23

13,0 (12,4 - 13,6)

50

20,6 (19,0 - 22,2)

77

30,3 (29,2 - 31,4)

24

13,2 (12,6 - 13,8)

51

20,9 (19,3 - 22,5)

78

30,8 (29,6 - 32,0)

25

13,5 (12,9 - 14,1)

52

21,2 (19,5 - 22,9)

79

31,1 (29,9 - 32,5)

26

13,7 (13,1 - 14,3)

53

21,5 (19,8 - 23,2)

80

31,6 (30,2 - 33,0)

27

14,0 (13,4 - 14,6)

54

21,9 (20,1 - 23,7)

81

32,1 (30,7 - 33,5)

28

14,3 (13,6 - 15,0)

55

22,2 (20,4 - 24,0)

82

32,6 (31,2 - 34,0)

29

14,5 (13,9 - 15,2)

56

22,5 (20,7 - 24,3)

83

33,0 (31,5 - 34,5)

30

14,8 (14,1 - 15,5)

57

22,8 (21,1 - 24,5)

84

33,4 (31,9 - 35,1)

31

15,1 (14,3 - 15,9)

58

23,2 (21,5 - 24,9)

85

34,0 (32,3 - 35,7)

32

15,3 (14,5 - 16,1)

59

23,5 (21,9 - 25,1)

86

34,3 (32,8 - 36,2)

33

15,6 (14,7 - 16,5)

60

23,8 (22,3 - 25,5)

87

35,0 (33,4 - 36,6)

34

15,9 (15,0 - 16,8)

61

24,2 (22,6 - 25,8)

88

35,4 (33,9 - 37,1)

35

16,2 (15,2 - 17,2)

62

24,6 (23,1 - 26,1)

89

36,1 (34,6 - 37,6)

36

16,4 (15,4 - 17,4)

63

24,9 (23,4 - 26,4)

90

36,6 (35,1 - 38,1)

37

16,7 (15,6 - 17,8)

64

25,3 (23,8 - 26,8)

91

37,2 (35,9 - 38,5)

38

17,0 (15,9 - 18,1)

65

25,6 (24,1 - 27,1)

92

37,8 (36,7 - 38,9)

39

17,3 (16,1 - 18,5)

66

26,0 (24,5 - 27,5)

93

38,8 (37,3 - 39,3)

40

17,6 (16,4 - 18,8)

67

26,4 (25,0 - 27,8)

94

39,0 (37,9 - 40,1)

41

17,9 (16,5 - 19,3)

68

26,7 (25,3 - 28,1)

95

39,7 (38,5 - 40,9)

42

18,1 (16,6 - 19,8)

69

27,1 (25,8 - 28,4)

96

40,6 (39,1 - 41,5)

43

18,4 (16,8 - 20,2)

70

27,5 (26,3 - 28,7)

97

41,0 (39,9 - 42,1)

44

18,8 (16,9 - 20,7)

71

27,9 (26,7 - 29,1)

98

41,8 (40,5 - 43,1)

45

19,1 (17,0 - 21,2)

72

28,3 (27,2 - 29,4)

 

 

46

19,4 (17,4 - 21,4)

73

28,7 (27,6 - 29,8)

 

 

  • Η μέτρηση γίνεται σε εγκάρσια τομή της κεφαλής στο επίπεδο των θαλάμων και του διαφανούς διαφράγματος.
  • Λαμβάνεται η διαβρεγματική διάμετρος (outer to inner) από το έξω όριο του κρανίου (πλησίον του ηχοβολέα) στο έσω όριο του κρανίου της αντίθετης πλευράς (απομακρυσμένης από τον ηχοβολέα)
  • Η μετωπο-ινιακή διάμετρος λαμβάνεται στο ίδιο επίπεδο από τα έξω όρια του κρανίου
  • Το κρανίο πρέπει να είναι ομαλό και συμμετρικό αμφοτερόπλευρα
  • Οι θάλαμοι απεικονίζονται υποηχογενείς αμφοτερόπλευρα υπερηχογενούς γραμμής (Τρίτη κοιλία)