Δίδυμη Κύηση

 

Μετρήσεις σε Δίδυμη Κύηση (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Grumbach)

Ηλικία κυήσεως  (εβδ)

Διαβρεγματική διάμετρος (εκ)

Μήκος Μηριαίου οστού  (εκ)

Κοιλιακή Περιφέρεια  (εκ)

Δίδυμη

Μονήρη

Δίδυμη

Μονήρη

Δίδυμη

Μονήρη

27

6,9 (± 0,4)

6,9

5,1 (± 0,3)

5,1

23,6 (± 1,7)

22,7

28

7,4 (± 0,4)

7,2

5,7 (± 0,2)

5,4

23,9 (± 2,7)

23,8

29

7,4 (± 0,4)

7,4

5,2 (± 0,3)

5,6

24,9 (± 2,5)

24,9

30

7,4 (± 0,5)

7,6

5,9 (± 0,4)

5,8

25,3 (± 1,9)

26,0

31

7,8 (± 0,5)

7,9

5,9 (± 0,6)

6,0

26,9 (± 1,9)

27,1

32

7,9 (± 0,4)

8,1

6,3 (± 0,5)

6,3

27,2 (± 1,8)

28,2

33

8,1 (± 0,4)

8,3

6,4 (± 0,5)

6,5

27,1 (± 2,1)

29,3

34

8,2 (± 0,3)

8,5

6,6 (± 0,3)

6,7

28,9 (± 1,9)

30,4

35

8,4 (± 0,4)

8,7

6,9 (± 0,3)

6,9

29,6 (± 1,7)

31,5

36

8,5 (± 0,3)

8,9

6,9 (± 0,3)

7,1

29,8 (± 1,6)

32,6

37

8,5 (± 0,3)

9,1

7,2 (± 0,3)

7,3

29,2 (± 2,6)

33,7