β-Χορειακή γοναδοτροπίνη

 

Τιμές β-χορειακής γοναδοτροπίνης κατά την Κύηση

Χρόνος  Κύησης

(εβδ)

b-hCG

(mIU/ml - IU/L )

Χρόνος  Κύησης

(εβδ)

b-hCG

(mIU/ml - IU/L )

3

5 – 50

9 – 12

25.700 – 288.000

4

4 – 426

13 – 16

13.300 – 254.000

5

19 – 7340

17 – 24

4060 – 165.00

6

1080 – 56.500

25 – 40

3640 – 117.100

7 – 8

7650 – 229.000

 

 

 

 

Σύγκριση β-χορειακής γοναδοτροπίνης και US ευρήματα με την Εμβυική ηλικία

(1ο τρίμηνο - Διακολπικό US)

b-hCG (mIU/ml)

US Σημεία

Εμβρυική ηλικία (εβδ.)

1000

Εμβρυικός σάκος

32

7200

Λεκιθικός σάκος (Yolk)

36 – 40

10000

Έμβρυο με καρδιακή λειτουργία

40

  • Έμβρυο: σχηματισμός τύπου 8 μέσα στον εμβρυικό σάκο
  • Εμβρυικός σάκος:  συλλογή υγρού με υπερηχογενή περιφέρεια μέσα στο ενδομήτριο
  • Λεκιθικός σάκος (Yolk): σφαιρικός κυστικός σχηματισμός με σαφή υπερηχογενή όρια μέσα στον εμβρυικό σάκο