Αυχενικό Πάχος

 

Αυχενικό Πάχος (Nuchal fold thickness )

(1ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Benacerraf)

Ηλικία μέτρησης

Τιμή

14 – 18 εβδ

  • ≤ 5 χιλ
  • ≥ 6 χιλ είναι ύποπτο για σύνδρομο Down
  • Η εξέταση γίνεται μεταξύ της 14 – 21 εβδομάδας κύησης.
  • Σε εγκάρσια τομή της κεφαλής, μετράμε τη μέγιστη απόσταση από την έξω επιφάνεια της διπλόης μέχρι την έξω επιφάνεια του δέρματος
  • Απεικονίζεται σαν πάχυνση μαλακού ιστού στον αυχένα πίσω από το ινιακό οστό
  • Η τομή περιλαμβάνει την παρεγκεφαλίδα και την κοιλία του διαφανούς διαφράγματος