Αυχενική Διαφάνεια

 

Αυχενική Διαφάνεια (1ο τρίμηνο – Διακολπικό - Διακοιλιακό US)

(Nikolaides)

Ηλικία μέτρησης

Centile

ΚΟ διάμετρος

Τιμή

11 - 14 εβδ

95th

38 χιλ

2,2 χιλ

83 χιλ

2,8 χιλ

(Hafner - Pandya)

Ηλικία μέτρησης

 

ΚΟ διάμετρος

Τιμή

10,6 – 13,4 εβδ

 

41 – 79

2,5 - 3

  • Σε εγκάρσια τομή της κεφαλής, μετράμε τη μέγιστη ΠΟ διάμετρο της κυστικής περιοχής πίσω από το ινιακό οστό (έξω από τη διπλόη και έσω του δέρματος)
  • Απεικονίζεται σαν κυστική περιοχή πίσω από το ινιακό οστό
  • Φυσιολογικά η τιμή της αυχενικής διαφάνειας αυξάνεται με την εμβρυική ηλικία
  • Προσοχή: Σε έκταση της κεφαλής τη τιμή είναι μεγαλύτερη κατά 0,62 χιλ και σε κάμψη 0,4 χιλ μικρότερη.
  • Αυξημένο πάχος για την εμβρυική ηλικία είναι ύποπτο για συγγενείς παθήσεις
    (τρισωμία 21, κυστικό ύγρωμα, σκελετική δυσπλασία)