Αμνιακό Υγρό

 

Αμνιακό Υγρό (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US)

Υπολογισμός Αμνιακού υγρού με βάση την Εμβρυική ηλικία

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Όγκος (ml)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Όγκος (ml)

7

1,5 (0,8 – 3,4)

11

48,4 (23,8 – 86)

8

3,9 (0,9 – 11,2)

12

57,8 (27,4 – 80)

9

12,5 (5,2 – 28,6)

13

99,6 (67 - 158)

10

24,2 (9,3 – 37,8)

30

817 (318 – 2100)

  • Για τον υπολογισμό του όγκου, εφαρμόζουμε τις τρεις διαστάσεις του αμνιακού σάκου στον τύπο: (Α Χ Β Χ Γ) / 2. Στη συνέχεια αφαιρούμε τον όγκο του εμβρύου από τον όγκο του αμνιακού σάκου.
  • Συνήθως το έμβρυο καταλαμβάνει το 5 – 16% του αμνιακού σάκου σε πρώιμη κύηση, οπότε κατά προσέγγιση μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όγκο του σάκου.
  • Από την 7η στη 13η εβδομάδα το αμνιακό υγρό από 2 ml γίνεται 100 ml, οπότε σε πρώιμη αμνιοκέντηση λήψη 1 ml θα αντιστοιχεί με το 72% του υγρού την 7-9η εβδομάδα και 20% του υγρού την 12-13η εβδομάδα.

Υπολογισμός Αμνιακού υγρού με βάση την Κεφαλουραία διάμετρο

Κεφαλουραία Διάμετρος (εκ)

Όγκος (ml)

Κεφαλουραία Διάμετρος (εκ)

Όγκος (ml)

1 – 1,9

2,5 (0,9 – 7)

5 – 5,9

59 (27 – 82)

2 – 2,9

9,2 (3,2 – 18)

6 – 6,9

90 (56 – 134)

3 – 3,9

27,7 (15 – 51)

7 – 7,9

101 (67 - 158)

4 – 4,9

54 (33 – 99)

 

 

Μέτρηση του Βαθύτερου Θυλάκου με Αμνιακό υγρό (Magann)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Βάθος (Percentiles)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Βάθος (εκ) (Percentiles)

5

10

50

Μέση τιμή

90

95

5

10

50

Μέση τιμή

90

95

14

1,7

1,9

2,9

3,1

4,7

5,0

28

3,0

3,3

4,8

4,8

6,4

6,9

15

2,0

2,2

3,4

3,5

5,1

5,5

29

2,9

3,3

4,8

4,8

6,4

6,9

16

2,3

2,5

3,6

3,8

5,4

5,9

30

2,9

3,3

4,8

4,8

6,4

6,9

17

2,5

2,7

3,9

4,0

5,7

6,2

31

2,9

3,2

4,8

4,9

6,5

7,0

18

2,7

2,9

4,1

4,2

5,9

6,4

32

2,9

3,2

4,8

4,9

6,6

7,1

19

2,8

3,1

4,3

4,4

6,1

6,6

33

2,9

3,2

48,2

4,9

6,6

7,2

20

2,9

3,2

4,4

4,5

6,2

6,7

34

2,8

3,2

4,8

4,8

6,6

7,2

21

2,9

3,3

4,5

4,6

6,3

6,8

35

2,8

3,1

4,7

4,8

6,6

7,2

22

3,0

3,3

4,6

4,7

6,3

6,8

36

2,7

3,1

4,7

4,7

6,6

7,1

23

3,0

3,4

4,6

4,7

6,3

6,8

37

2,6

2,9

4,5

4,6

6,5

7,0

24

3,1

3,4

4,7

4,8

6,3

6,8

38

2,4

2,8

4,4

4,5

6,3

6,8

25

3,0

3,3

4,7

4,8

6,3

6,8

39

2,3

2,7

4,2

4,3

6,1

6,6

26

3,0

3,3

4,8

4,8

6,4

6,8

40

2,1

2,5

3,9

4,0

5,8

6,2

27

3,0

3,3

4,8

4,8

6,4

6,9

41

1,9

2,2

3,7

3,7

5,4

5,7

Δείκτης Αμνιακού Υγρού (Magann)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

AFI* (εκ) (Percentiles)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

AFI* (εκ) (Percentiles)

5

10

50

Μέση τιμή

90

95

5

10

50

Μέση τιμή

90

95

14

2,8

3,1

5,0

5,4

8,0

8,6

28

7,6

8,6

13,0

13,3

18,4

19,9

15

3,2

3,6

5,4

5,7

8,2

9,1

29

7,6

8,6

13,4

13,6

18,8

20,4

16

3,6

4,1

5,8

6,1

8,5

9,6

30

7,5

8,5

13,6

13,8

18,9

20,6

17

4,1

4,0

6,3

6,6

9,0

10,3

31

7,3

8,4

13,6

13,8

18,9

20,6

18

4,6

5,1

6,8

7,1

9,7

11,1

32

7,1

8,1

13,6

13,7

18,7

20,4

19

5,1

5,6

7,4

7,7

10,4

12,0

33

6,8

7,8

13,3

13,4

18,2

20,0

20

5,5

6,1

8,0

8,3

11,3

12,9

34

6,4

7,4

12,9

13,0

17,7

19,4

21

5,9

6,6

8,7

8,9

12,2

13,9

35

6,0

7,0

12,4

12,5

16,9

18,7

22

6,3

7,1

9,3

9,6

13,2

14,9

36

5,6

6,5

11,8

11,8

16,2

17,9

23

6,7

7,5

10,0

10,3

14,2

15,9

37

5,1

6,0

11,1

11,1

15,3

16,9

24

7,0

7,9

10,7

11,0

15,2

16,9

38

4,7

5,5

10,3

10,3

14,4

15,9

25

7,3

8,2

11,4

11,7

16,1

17,8

39

4,2

5,0

9,4

9,4

13,7

14,9

26

7,5

8,4

12,0

12,3

17,0

18,7

40

3,7

4,5

8,6

8,6

12,9

13,9

27

7,6

8,6

12,6

12,8

17,8

19,4

41

3,3

4,0

7,8

7,7

12,3

12,9

Δείκτης Αμνιακού Υγρού (Moore)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

AFI* (εκ) (Percentiles)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

AFI* (εκ) (Percentiles)

2,5

5

50

95

97,5

2,5

5

50

95

97,5

16

7,3

7,9

12,1

18,5

20,1

30

8,2

9,0

14,5

23,4

25,8

17

7,7

8,3

12,7

19,4

21,1

31

7,9

8,8

14,4

23,8

26,3

18

8,0

8,7

13,3

20,2

22,0

32

7,7

8,6

14,4

24,2

26,9

19

8,3

9,0

13,7

20,7

22,5

33

7,4

8,3

14,3

24,5

27,4

20

8,6

9,3

14,1

21,2

23,0

34

7,2

8,1

14,2

24,8

27,8

21

8,8

9,5

14,3

21,4

23,3

35

7,0

7,9

14,0

24,9

27,9

22

8,9

9,7

14,5

21,6

23,5

36

6,8

7,7

13,8

24,9

27,9

23

9,0

9,8

14,6

21,,8

23,7

37

6,6

7,5

13,5

24,4

27,5

24

9,0

9,8

14,7

21,,9

23,8

38

6,5

7,3

13,2

23,9

26,9

25

8,9

9,7

14,7

22,1

24,0

39

6,4

7,2

12,7

22,6

25,5

26

8,9

9,7

14,7

22,3

24,2

40

6,3

7,1

12,3

21,4

24,0

27

8,5

9,5

14,6

22,6

24,5

41

6,3

7,0

11,6

19,4

21,6

28

8,6

9,4

14,6

22,8

24,9

42

6,3

6,9

11,0

17,5

19,2

29

8,4

9,2

14,5

23,1

25,4

 

 

 

 

 

 

Δείκτης Αμνιακού Υγρού σε Δίδυμη Κύηση (Hill)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

AFI* (εκ) (Percentiles)

2,5

5

10

50

90

95

97,5

14 – 16

83,2

85,2

87,5

103,0

128,1

148,5

153,8

17 – 19

85,1

92,4

94,7

114,0

158,6

170,7

176,0

20 – 22

81,9

89,9

99,8

134,0

183,9

198,6

215,7

23 – 25

89,7

95,5

110,5

150,0

182,6

191,3

211,0

26 – 28

91,3

104,4

110,0

149,0

205,0

229,3

236,4

29 – 31

85,1

91,5

101,0

139,0

189,0

194,5

202,1

32 – 34

70,5

97,0

106,0

140,0

190,0

200,0

216,0

35 – 37

71,5

85,0

92,0

132,0

185,0

219,0

265,0

38 – 40

92,0

92,0

96,0

131,0

190,0

191,0

191,0

Σύνολο

85,2

92,0

97,0

131,0

190,0

193,0

205,0

  • Η μήτρα χωρίζεται σε 4 τετατρημόρια με βάση το οβελιαίο επίπεδο μέσης γραμμής και το εγκάρσιο επίπεδο στη μέση του σώματος της μήτρας. Ο ηχοβολέας τοποθετείται παράλληλα στο οβελιαίο επίπεδο και κάθετος στο στεφανιαίο επίπεδο της γυναίκας.
  • δείκτης αμνιακού υγρού (AFI-amniotic fluid index) αποτελεί το άθροισμα του μέγιστου βάθους των αμνιακών θυλάκων στο κάθε τεταρτημόριο. (οι θύλακοι δεν θα πρέπει να περιέχουν ομφάλιο λώρο ή εμβρυικά άκρα)
  • Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του όγκου του αμνιακού υγρού μετά την 16η εβδομάδα.
  • Τιμή κάτω του 5th percentile είναι ύποπτο για ολιγο-υδράμνιο και άνω του 95th percentile είναι ύποπτο για πολύ-υδράμνιο. (ο πίνακας δεν θέτει την τελική διάγνωση, αλλά αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο για την εκτίμηση του διαγνωστή)
  • H μέτρηση του AFI και του βαθύτερου θυλάκου είναι ευαίσθητες στην ενδοκοιλιακή πίεση. (σε υψηλή πίεση υπάρχει μείωση του AFI ~21%).

Ορισμός Πολύ-υδράμνιου

Μέτρηση

Τιμή

Συγγραφέας

AFI

> 20 εκ

Phelan

> 24 εκ

Jeng

> 25 εκ

Phelan

> 95th percentile (21,4-24,9 εκ)

Moore

Βαθύτερος Θύλακος

> 8 εκ (ήπιος)

Hill

> 12 εκ (μέτριος)

>16 εκ (σοβαρός)

Ορισμός Ολιγο-υδράμνιου

Μέτρηση

Τιμή

Συγγραφέας

AFI

< 5 εκ

Magann

Βαθύτερος Θύλακος

< 2 Χ 2εκ

Chamberlain