Φλεβώδης Πόρος

 

Φλεβώδης Πόρος (Ductus Venosus) (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Baschat)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Preload Index

 (a/S)

Peak Velocity Index

 (S-a)/D

Pulsatility Index

(S-a)/Tamx*

 

(S/a)

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

20

0,342

0,508

0,674

0,381

0,580

0,779

0,410

0,643

0,875

1,331

2,161

2,991

21

0,341

0,507

0,673

0,380

0,579

0,779

0,409

0,642

0,874

1,329

2,159

2,989

22

0,341

0,507

0,673

0,380

0,579

0,778

0,408

0,641

0,873

1,327

2,157

2,987

23

0,340

0,506

0,672

0,379

0,578

0,777

0,407

0,640

0,872

1,324

2,154

2,984

24

0,339

0,505

0,671

0,378

0,578

0,777

0,406

0,639

0,871

1,322

2,152

2,982

25

0,339

0,505

0,671

0,378

0,577

0,776

0,405

0,638

0,870

1,320

2,150

2,980

26

0,338

0,504

0,670

0,377

0,576

0,776

0,404

0,637

0,869

1,318

2,148

2,978

27

0,338

0,504

0,670

0,377

0,576

0,775

0,403

0,636

0,868

1,315

2,145

2,975

28

0,337

0,503

0,669

0,376

0,575

0,774

0,402

0,635

0,867

1,313

2,143

2,973

29

0,336

0,502

0,668

0,375

0,575

0,774

0,401

0,634

0,866

1,311

2,141

2,971

30

0,336

0,502

0,668

0,375

0,574

0,773

0,400

0,633

0,865

1,308

2,138

2,968

31

0,335

0,501

0,667

0,374

0,573

0,773

0,399

0,632

0,864

1,306

2,136

2,966

32

0,335

0,501

0,667

0,374

0,573

0,772

0,398

0,631

0,863

1,304

2,134

2,964

33

0,334

0,500

0,666

0,373

0,572

0,771

0,397

0,630

0,862

1,301

2,131

2,961

34

0,333

0,499

0,665

0,372

0,572

0,771

0,396

0,629

0,861

1,299

2,129

2,959

35

0,333

0,499

0,665

0,372

0,571

0,770

0,395

0,628

0,860

1,297

2,127

2,957

36

0,332

0,498

0,664

0,371

0,570

0,770

0,394

0,627

0,859

1,295

2,125

2,955

37

0,332

0,498

0,664

0,371

0,570

0,769

0,393

0,626

0,858

1,292

2,122

2,952

38

0,331

0,497

0,663

0,370

0,569

0,768

0,392

0,625

0,857

1,290

2,120

2,950

39

0,330

0,496

0,662

0,369

0,569

0,768

0,391

0,624

0,856

1,288

2,118

2,948

40

0,330

0,496

0,662

0,369

0,568

0,767

0,390

0,623

0,855

1,285

2,115

2,945

Εξισώσεις (Baschat)

Index

Regression equation

Standard deviation

R2

P Value

Preload index

0,00061 * GA + 0,5197

0,1

0,1332

0,0001

Peak velocity index

-0,0006 * GA + 0,592

0,12

0,1582

0,0001

Pulsatility index

-0,001 * GA + 0,6625

0,14

0,1638

0,0001

S/a

-0,0023 * GA + 2,2073

0,50

0,0526

0,0005

  • * Tamx = Time average maximal velocity
  • GA = εμβρυική ηλικία (εβδομάδες).
  • Για να υπολογίσουμε τη 95th και 5th Percentile, πολλαπλασιάζουμε το SD με το 1,66
  • Όλες οι μετρήσεις σχετίζονται με την εμβρυική οξέωση, ενώ με τη υποξαιμία, σχετίζεται το Preload index (a/S) και ο λόγος (S/a)
  • Ο φλεβώδης πόρος παρέχει πληροφορίες για την δεξιά κοιλία.
  • Κύμα S: κατά την κοιλιακή συστολή η πίεση στο δεξί κόλπο είναι χαμηλότερη της κάτω κοίλης, έτσι εισέρχεται το αίμα στο δεξί κόλπο και από το ωοειδές τρήμα στον αριστερό κόλπο. (θετική κυματομορφή)
  • Κύμα D: Κολπική διαστολή, στο τέλος της συστολή ανοίγει η τριγλώχινα και γεμίζει παθητικά η δεξιά κοιλία, ενώ συνεχίζει η ροή από την κάτω κοίλη στο δεξιό κόλπο και από το ωοειδές τρήμα στον αριστερό κόλπο. (θετική κυματομορφή)
  • Κύμα a:  Σύσπαση δεξιού κόλπου, η πίεση στον αριστερό κόλπο είναι μεγαλύτερη από του δεξιού κόλπου και έτσι κλείνει το ωοειδές τρήμα. Η κάτω κοίλη αποκτά αρνητική ροή και ο φλεβώδης πόρος ενώ έχει μειωμένη ροή δεν γίνεται αρνητική (εμφανίζεται σαν εντομή) . Σε άκαμπτη παθολογική δεξιά κοιλία το κύμα a είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού, εμφανίζεται με απούσα ή αρνητική κυματομορφή και εντοπίζεται συχνότερα σε έμβρυα με καθυστερημένη ανάπτυξη. (θετική κυματομορφή)