Ομφαλική Αρτηρία

 

Ομφαλική Αρτηρία

(1-2ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Coppens)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

 

PI (pulsatility index) Percentiles

 

 

 

5th

50th

95th

8

 

 

 

3,21

3,66

4,11

9

 

 

 

2,89

3,34

3,78

10

 

 

 

2,56

3,01

3,46

11

 

 

 

2,24

2,69

3,13

12

 

 

 

1,91

2,36

2,81

13

 

 

 

1,59

2,04

2,48

14

 

 

 

1,26

1,71

2,16

(2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Merz)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

RI (resistance index)Percentiles

PI (pulsatility index) Percentiles

5th

50th

95th

5th

50th

95th

20

0,567

0,690

0,802

0,940

1,216

1,505

21

0,557

0,680

0,793

0,913

1,189

1,476

22

0,548

0,671

0,784

0,890

1,165

1,450

23

0,539

0,663

0,776

0,869

1,142

1,427

24

0,530

0,655

0,768

0,849

1,122

1,405

25

0,522

0,646

0,760

0,831

1,102

1,385

26

0,514

0,639

0,752

0,813

1,084

1,365

27

0,506

0,631

0,745

0,798

1,065

1,346

28

0,498

0,623

0,737

0,780

1,048

1,327

29

0,490

0,615

0,730

0,764

1,031

1,308

30

0,482

0,608

0,723

0,748

1,014

1,290

31

0,474

0,600

0,715

0,732

0,997

1,272

32

0,465

0,592

0,707

0,716

0,980

1,254

33

0,457

0,584

0,700

0,700

0,963

1,236

34

0,449

0,576

0,692

0,684

0,946

1,218

35

0,440

0,567

0,684

0,668

0,928

1,199

36

0,431

0,559

0,675

0,651

0,910

1,180

37

0,422

0,550

0,667

0,634

0,891

1,160

38

0,412

0,540

0,657

0,615

0,872

1,139

39

0,402

0,530

0,648

0,595

0,851

1,117

40

0,390

0,519

0,637

0,573

0,828

1,093

  • Στο 1ο τρίμηνο είτε δεν φαίνεται ροή είτε ελάχιστη διαστολική. Στη συνεχεία κατά τη διάρκεια της κύησης η διαστολική ροή αυξάνεται, όπου μετά την 14η εβδομάδα είναι ορατή σε όλα τα έμβρυα.
  • Αντιστροφή της διαστολικής σχετίζεται με πιθανή παθολογική εξέλιξη της κύησης.

 

 

Λόγος Συστολής / Διαστολής Ομφαλικής Αρτηρίας
(2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Λόγος (percentiles)

10%

50%

90%

16

3,01

4,25

6,07

20

3,16

4,04

5,24

24

2,7

3,5

4,75

28

2,41

3,02

3,97

30

2,43

3,04

3,8

32

2,27

2,73

3,57

34

2,08

2,52

3,41

36

1,96

2,35

3,15

38

1,89

2,24

3,1

40

1,83

2,22

2,68

41

1,93

2,21

2,55

42

1,91

2,51

3,21

  • Η μέτρηση λαμβάνεται από την ομφαλική αρτηρία έξω από το έμβρυο (ομφάλιο λώρο). Φυσιολογικά περιλαμβάνονται δυο αρτηρίες και μια φλέβα (μεγαλύτερη από τις αρτηρίες). Εάν υπάρχει μια αρτηρία, σχετίζεται με παθολογία του εμβρύου.
    (η ομφαλική αρτηρία εκφύεται από την έσω λαγόνια αρτηρία)
  • Λόγος = Μέγιστη συστολική ροή / τελοδιαστολική ροή.
  • Υψηλός λόγος είναι σημείο δυσλειτουργίας του πλακούντα και σχετίζεται με περιορισμό της ανάπτυξης και υπέρταση του εμβρύου.