Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία

 

Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία

Δείκτης Αντίστασης (RI) (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Bahlman)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

RI (Percentiles)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

RI (Percentiles)

5th

50th

95th

5th

50th

95th

18

0,544

0,687

0,787

31

0,652

0,798

0,907

19

0,574

0,708

0,808

32

0,645

0,792

0,902

20

0,592

0,727

0,828

33

0,636

0,783

0,894

21

0,608

0,744

0,846

34

0,625

0,773

0,885

22

0,622

0,758

0,861

35

0,612

0,761

0,873

23

0,633

0,771

0,874

36

0,597

0,747

0,86

24

0,643

0,782

0,886

37

0,579

0,73

0,844

25

0,651

0,79

0,895

38

0,56

0,712

0,826

26

0,656

0,796

0,902

39

0,539

0,692

0,807

27

0,659

0,801

0,907

40

0,515

0,669

0,785

28

0,661

0,803

0,91

41

0,489

0,644

0,761

29

0,66

0,803

0,911

42

0,462

0,618

0,735

30

0,657

0,801

0,91

 

 

 

 

  • Παθολογικό RI: MEA < 5th – 95th<

Σχέση Δείκτη Αντίστασης (RI) Ομφαλικής και Μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

(2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Kurmanavicius)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

ΟΑ - RI (Percentiles)

ΜΕΑ - RI (Percentiles)

ΟΑ (RI) / ΜΕΑ (RI)

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

24

0,615

0,717

0,828

0,778

0,867

-

0,696

0,809

0,968

25

0,605

0,707

0,819

0,789

0,881

-

0,676

0,791

0,955

26

0,594

0,697

0,810

0,795

0,892

-

0,658

0,775

0,945

27

0,583

0,687

0,802

0,798

0,898

-

0,642

0,761

0,937

28

0,572

0,678

0,793

0,797

0,901

-

0,628

0,750

0,932

29

0,562

0,668

0,785

0,793

0,900

-

0,616

0,740

0,929

30

0,551

0,658

0,776

0,786

0,897

-

0,606

0,732

0,928

31

0,540

0,648

0,767

0,776

0,891

-

0,597

0,726

0,929

32

0,530

0,638

0,759

0,764

0,883

-

0,590

0,722

0,931

33

0,519

0,629

0,750

0,750

0,872

-

0,585

0,719

0,936

34

0,508

0,619

0,742

0,734

0,860

-

0,581

0,717

0,941

35

0,498

0,609

0,733

0,717

0,846

-

0,578

0,717

0,949

36

0,487

0,599

0,724

0,698

0,831

-

0,576

0,718

0,957

37

0,476

0,589

0,716

0,677

0,814

-

0,575

0,720

0,967

38

0,465

0,580

0,707

0,655

0,795

-

0,576

0,724

0,978

39

0,455

0,570

0,699

0,632

0,776

-

0,577

0,728

0,991

40

0,444

0,560

0,690

0,607

0,755

-

0,580

0,734

1,004

41

0,433

0,550

0,681

0,582

0,734

-

0,583

0,740

1,018

42

0,423

0,540

0,673

0,556

0,711

-

0,588

0,747

1,034

  • Στο 1ο τρίμηνο είτε δεν φαίνεται ροή είτε ελάχιστη διαστολική. Μετά την 32η εβδομάδα οι αντιστάσεις μειώνονται και αυξάνεται η διαστολική ροή.
  • Αντιστροφή της διαστολικής σχετίζεται με πιθανή παθολογική εξέλιξη της κύησης.
  • Παθολογικό RI: ΟΑ > 95th, Λόγος > 95th, ΜΕΑ < 5th
  • ΟΑ = Ομφαλική αρτηρία, ΜΕΑ = Μέση εγκεφαλική αρτηρία

Δείκτης Παλμικότητας (PI) (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

PI (Mari & Deter)

PI (Bahlmann)

PI (Baschat & Gembruch)

2,5th

50th

97,5th

5th

50th

95th

2,5th

50th

97,5th

15

0,99

1,56

2,14

-

-

-

-

-

-

16

1,08

1,70

2,33

-

-

-

-

-

-

17

1,16

1,82

2,51

-

-

-

-

-

-

18

1,23

1,94

2,67

1,01

1,51

2,02

-

-

-

19

1,30

2,04

2,81

1,13

1,59

2,11

-

-

-

20

1,35

2,13

2,93

1,19

1,67

2,18

1,22

1,65

2,09

21

1,40

2,20

3,04

1,26

1,73

2,25

1,27

1,75

2,24

22

1,44

2,27

3,13

1,31

1,78

2,30

1,30

1,83

2,38

23

1,48

2,32

3,20

1,35

1,83

2,35

1,34

1,91

2,50

24

1,51

2,36

3,25

1,39

1,87

2,40

1,36

1,97

2,61

25

1,52

2,39

3,30

1,41

1,90

2,43

1,38

2,02

2,69

26

1,54

2,40

3,32

1,43

1,92

2,45

1,40

2,06

2,76

27

1,54

2,41

3,33

1,44

1,93

2,47

1,41

2,09

2,81

28

1,54

2,40

3,32

1,45

1,94

2,48

1,41

2,10

2,85

29

1,52

2,38

3,30

1,44

1,94

2,48

1,41

2,11

2,87

30

1,50

2,35

3,26

1,43

1,92

2,47

1,40

2,10

2,87

31

1,48

2,30

3,20

1,40

1,90

2,45

1,39

2,08

2,85

32

1,44

2,24

3,12

1,37

1,88

2,43

1,37

2,05

2,82

33

1,40

2,17

3,03

1,33

1,84

2,39

1,35

2,01

2,77

34

1,35

2,09

2,92

1,29

1,80

2,35

1,32

1,95

2,70

35

1,29

2,00

2,79

1,23

1,74

2,30

1,28

1,89

2,61

36

1,22

1,89

2,65

1,17

1,68

2,24

1,24

1,81

2,51

37

1,25

1,77

2,49

1,09

1,61

2,17

1,19

1,72

2,39

38

1,07

1,64

2,32

1,01

1,53

2,10

1,14

1,62

2,26

39

0,98

1,50

2,13

0,92

1,45

2,02

1,08

1,51

2,10

40

0,89

1,34

1,92

0,83

1,35

1,92

1,02

1,39

1,93

41

0,78

1,17

1,70

0,72

1,25

1,82

-

-

-

42

0,67

1,00

1,45

0,61

1,14

1,72

-

-

-

  • Στα έμβρυα με παθολογική ροή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας ο δείκτης παλμικότητας θα έχει τιμές κατώτερες του φυσιολογικού.

Σχέση Δείκτη Παλμικότητας (PI) Ομφαλικής και Μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Baschat & Gembruch)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

ΟΑ - PI (Percentiles)

ΜΕΑ - PI (Percentiles)

ΜΕΑ (PI) / ΟΑ (PI)

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

20

0,92

1,29

1,64

1,22

1,65

2,09

0,66

1,24

1,81

21

0,90

1,26

1,61

1,27

1,75

2,24

0,75

1,38

2,00

22

0,88

1,24

1,59

1,30

1,83

2,38

0,84

1,51

2,17

23

0,86

1,21

1,56

1.34

1,91

2,50

0,92

1,62

2,33

24

0,84

1,19

1,53

1,36

1,97

2,61

0,98

1,73

2,47

25

0,82

1,16

1,51

1,38

2,02

2,69

1,04

1,82

2,60

26

0,79

1,14

1,48

1,40

2,06

2,76

1,10

1,91

2,70

27

0,77

1,11

1,45

1,41

2,09

2,81

1,14

1,98

2,80

28

0,75

1,09

1,42

1,41

2,10

2,85

1,18

2,03

2,87

29

0,73

1,07

1,40

1,41

2,11

2,87

1,21

3,08

2,93

30

0,71

1,04

1,37

1,40

2,10

2,87

1,23

2,12

2,98

31

0,69

1,02

1,34

1,39

2,08

2,85

1,24

2,14

3,00

32

0,67

0,99

1,32

1,37

2,05

2,82

1,24

2,15

3,02

33

0,65

0,97

1,29

1,35

2,01

2,77

1,24

2,15

3,01

34

0,63

0,94

1,26

1,32

1,95

2,70

1,23

2,14

2,99

35

0,61

0,92

1,24

1,28

1,89

2,61

1,21

2,11

2,96

36

0,58

0,89

1,21

1,24

1,81

2,51

1,18

2,08

2,91

37

0,56

0,87

1,18

1,19

1,72

2,39

1,15

2,03

2,84

38

0,54

0,84

1,15

1,14

1,62

2,26

1,10

1,97

2,75

39

0,52

0,82

1,13

1,08

1,51

2,10

1,05

1,90

2,65

40

0,50

0,80

1,10

1,02

1,39

1,93

0,99

1,82

2,54

  • Παθολογικό PI: ΟΑ > 97,5th, Λόγος > 97,5th, ΜΕΑ < 2,5th – 97,5th <

Σχέση Δείκτη Παλμικότητας (PI) Ομφαλικής και Μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας σε  Καθυστερημένη κύηση (post-term) (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler) (Palacio)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

ΟΑ - PI (Percentiles)

ΜΕΑ - PI (Percentiles)

ΜΕΑ (PI) / ΟΑ (PI)

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

41 + 0

0,75

0,97

1,18

0,89

1,36

1,83

0,95

1,46

1,97

41 + 1

0,75

0,96

1,18

0,88

1,35

1,82

0,94

1,46

1,99

41 + 2

0,74

0,96

1,18

0,87

1,34

1,81

0,92

1,46

2,00

41 + 3

0,74

0,96

1,18

0,86

1,32

1,79

0,90

1,46

2,02

41 + 4

0,74

0,96

1,18

0,84

1,31

1,78

0,88

1,45

2,03

41 + 5

0,73

0,95

1,18

0,83

1,30

1,77

0,86

1,45

2,04

41 + 6

0,73

0,95

1,18

0,82

1,29

1,75

0,84

1,45

2,06

42 + 0

0,72

0,95

1,18

0,80

1,27

1,74

0,82

1,44

2,07

42+ 1

0,72

0,95

1,18

0,79

1,26

1,73

0,80

1,44

2,08

42 + 3

0,72

0,95

1,17

0,78

1,25

1,72

0,78

1,44

2,10

42 + 4

0,71

0,94

1,17

0,76

1,23

1,70

0,76

1,44

2,11

42 + 5

0,71

0,94

1,17

0,75

1,22

1,69

0,74

1,43

2,13

42 + 6

0,7

0,94

1,17

0,74

1,21

1,68

0,72

1,43

2,14

43 + 0

0,7

0,94

1,17

0,73

1,19

1,66

0,70

1,43

2,15

  • (κατά Devine) Όταν ο Λόγος (συστολική / διαστολική ταχύτητα) σε ομφαλική ή μέση εγκεφαλική αρτηρία είναι < 1,05 τότε είναι πιθανή η παθολογική εξέλιξη της κύησης.

Σχέση Ροής και Αναιμίας στη Μέση εγκεφαλική αρτηρία (ΜΕΑ) (Mari)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Μέγιστη συστολική ταχύτητα ΜΕΑ

άνω της οποίας υπάρχει Αναιμία (εκ / δευτ)

Ήπια Αναιμία

Μέτρια Αναιμία

Σοβαρή Αναιμία

18

29,9

34,8

36,0

20

32,8

38,2

39,5

22

36,0

41,9

43,3

24

39,5

46,0

47,5

26

43,3

50,4

52,1

28

47,6

55,4

57,2

30

52,2

60,7

62,8

32

57,3

66,6

68,9

34

62,9

73,1

75,6

36

69,0

80,2

82,9

38

75,7

88,0

91,0

40

83,0

96,6

99,8