Κάτω Κοίλη

 

Κάτω Κοίλη (2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό Doppler)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Preload Index

 (a/S)

Peak Velocity Index

 (S-a)/D

Pulsatility Index

(S-a)/Tamx*

5th

50th

95th

5th

50th

95th

5th

50th

95th

20

0,015

0,181

0,347

1,015

1,696

2,376

1,073

1,770

2,468

21

0,015

0,181

0,347

1,013

1,694

2,374

1,071

1,768

2,465

22

0,015

0,181

0,347

1,011

1,692

2,372

1,068

1,765

2,462

23

0,015

0,181

0,347

1,009

1,690

2,370

1,065

1,763

2,460

24

0,015

0,181

0,347

1,007

1,688

2,369

1,063

1,760

2,457

25

0,015

0,181

0,347

1,005

1,686

2,367

1,060

1,757

2,455

26

0,015

0,181

0,347

1,004

1,684

2,365

1,058

1,755

2,452

27

0,016

0,182

0,348

1,002

1,682

2,363

1,055

1,752

2,449

28

0,016

0,182

0,348

1,000

1,680

2,361

1,052

1,750

2,447

29

0,016

0,182

0,348

0,998

1,678

2,359

1,050

1,747

2,444

30

0,016

0,182

0,348

0,996

1,677

2,357

1,047

1,744

2,442

31

0,016

0,182

0,348

0,994

1,675

2,355

1,045

1,742

2,439

32

0,016

0,182

0,348

0,992

1,673

2,353

1,042

1,739

2,436

33

0,016

0,182

0,348

0,990

1,671

2,351

1,039

1,737

2,434

34

0,016

0,182

0,348

0,988

1,669

2,350

1,037

1,734

2,431

35

0,016

0,182

0,348

0,986

1,667

2,348

1,034

1,731

2,429

36

0,016

0,182

0,348

0,985

1,665

2,346

1,032

1,729

2,426

37

0,017

0,183

0,349

0,983

1,663

2,344

1,029

1,726

2,423

38

0,017

0,183

0,349

0,981

1,661

2,342

1,026

1,724

2,421

39

0,017

0,183

0,349

0,979

1,659

2,340

1,024

1,721

2,418

40

0,017

0,183

0,349

0,977

1,658

2,338

1,021

1,718

2,416

  • * Tamx = Time average maximal velocity
  • Το Preload index είναι ο ευκολότερος για μέτρηση και καλύτερος για την πρόβλεψη της εμβρυικής οξέωσης (pH < 7,2)
  • Η κάτω κοίλη μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα και την κοιλιακή κοιλότητα στο δεξί κόλπο. Εφόσον το αίμα δεν προέρχεται από τον πλακούντα, η μελέτη της κάτω κοίλη δεν παίζει ρόλο στην αξιολόγηση του εμβρύου, αλλά δίνει πληροφορίες για τη δεξιά κοιλία.
  • Κύμα S: κατά την κοιλιακή συστολή η πίεση στο δεξί κόλπο είναι χαμηλότερη της κάτω κοίλης, έτσι εισέρχεται το αίμα στο δεξί κόλπο. (θετική κυματομορφή)
  • Κύμα D: Κολπική διαστολή, στο τέλος της συστολή ανοίγει η τριγλώχινα και γεμίζει παθητικά η δεξιά κοιλία, ενώ συνεχίζει η ροή από την κάτω κοίλη στο δεξιό κόλπο. (θετική κυματομορφή)
  • Κύμα a:  Σύσπαση δεξιού κόλπου, με αρνητική ροή στη κάτω κοίλη. Σε άκαμπτη κοιλία το κύμα αυτό είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού και εντοπίζεται συχνότερα σε έμβρυα με καθυστερημένη ανάπτυξη. (αρνητική κυματομορφή)

Εξισώσεις (Baschat)

Index

Regression equation

Standard deviation

R2

P Value

Preload index

0,0001 * GA + 0,1788

0,1

0,007

0,1474

Peak velocity index

-0,0019 * GA + 1,7335

0,41

0,0881

0,0001

Pulsatility index

-0,0026 * GA + 1,8223

0,42

0,1487

0,0001

  • GA = εμβρυική ηλικία (εβδομάδες).
  • Για να υπολογίσουμε τη 95th και 5th Percentile, πολλαπλασιάζουμε το SD με το 1,66