Θεραπεία Βλαστοκυττάρων

 

   Νοσήματα και καταστάσεις κατά τις οποίες η θεραπεία με τα βλαστικά κύτταρα έχουν θετικό
   αποτέλεσμα (από
EmCell):

Σακχαροδιαβήτης

 • Νεοδιαγνωσμένος ανεξάρτητος Ινσουλίνης σακχαροδιαβήτης

 • Διαβητική νεφροσκλήρυνση

 • Ινσουλίνο-εξαρτημένος ζαχαροδιαβήτης

Αρτηριακή υπέρταση

 • Αποπληξία
 • Καρδιακή ανεπάρκεια 

Αιματολογικά νοσήματα

 • Ακοκκιοκυτταραιμία

 • Αναιμία:

  • απλαστική

  • αιμολυτική (eritropatiya, gemoglobinoz)

  • σιδηροπενική

  • ανεπάρκεια Β12 και του φολικού οξέως

  • τα ελλείμματα των διαφόρων οξέων

  • κατά την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

 • Λευκοπενία

 • Λέμφωμα

 • Λεμφοσάρκωμα

 • Κατάθλιψη μυελού

 • Οξεία και χρόνια λευχαιμία

 • Θρομβοκυτταροπενία

Ογκολογικά νοσήματα

 • Λευχαιμία

 • Καρκίνος

Καρδιαγγειακές παθήσεις

 

Ασθένειες του εντέρου

Ηπατικές νόσοι

 • Χρόνια ηπατίτιδα

 • Κίρρωση

AIDS / HIV

 

Χρόνια λοίμωξη, σηψαιμία

 

Οφθαλμικές παθήσεις

 • Ατροφία του οπτικού νεύρου

 • Νόσος του Best

 • Ασθένεια Shtargardt

 • Gemoftalm

 • Βαφική δυστροφία αμφιβληστροειδούς χιτώνα

 • Ρετινοπάθεια διαφορετικής αιτιολογίας

Ασθένειες του συνδετικού ιστού

Παθήσεις των αρθρώσεων

 • Παραμορφωτική αρθροπάθεια

 • Ολίγο-, μόνο- και πολυαρθρίτιδα

Νευρολογικά νοσήματα

Σεξουαλικές Διαταραχές

 

 • Σεξουαλική ανικανότητα

 • Λοιμοί γεννητικών οργάνων (οξείες και χρόνιες)

 • Αντρική και γυναικεία υπογονιμότητα

 • Piospermia

 • Μειωμένη σεξουαλική ικανότητα

Άλλες Καταστάσεις

 • Ασθενικό σύνδρομο

 • Γυναικεία εμμηνόπαυση

 • Καχεξία

 • Αντρική εμμηνόπαυση

 • Πρόωρη γήρανση

 • Γήρανση

 • Σύνδρομο της χρόνιας κούρασης