Αξιολόγηση Εμβρύου

 

30 Λεπτών Σκορ Βιοφυσικού Προφίλ (Manning)

Μετρήσεις

Λειτουργίες

Χαρακτηριστικά

Σκορ

Κινήσεις σώματος

 • ≥ 3 σώματος / άκρων

2

 • < 3 σώματος / άκρων

0

Μυϊκός τόνος

 • 1 επεισόδιο έκτασης/κάμψης

2

 • 0 επεισόδιο έκτασης/κάμψης

0

Αναπνευστικές κινήσεις

 • Οποιαδήποτε ή λόξυγγας

2

 • Απούσες

0

Όγκος αμνιακού υγρού

 • Ένας θύλακος ≥ 2 εκ σε 2 κάθετα πλάνα

2

 • < 2 Χ 2 εκ θύλακος

0

Nonstress test

 • ≥ 2 επιταχύνσεις, > 15 σφυγμοί / λεπτό, ≥ 15 δευτ

2

 • < 2 επιταχύνσεις

0

Αξιολόγηση

Σκορ

Περιγραφή

Ποσοστό (%)

Περιγεννητική θνησιμότητα/1000

8 – 10

Φυσιολογικό

97,52

1,86

6

Αμφιλεγόμενο

1,72

9,76

4

Παθολογικό

0,52

26,3

2

Παθολογικό

0,18

94,0

0

Παθολογικό

0,06

285,7

 • Βοηθά στη διαφορική διάγνωση της υποξίας/ασχυξίας από τον φυσιολογικό κύκλο ύπνου/ξύπνιου.
 • Στην περίπτωση της υποξίας/ασφυξίας υπάρχει πτώση του pH με συνέπεια την καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε pH < 7,2 επηρεάζεται η καρδιακή λειτουργία και οι αναπνευστικές κινήσεις, ενώ σε pH < 7,1 οι κινήσεις σώματος και ο μυϊκός τόνος.
 • Όταν χρησιμοποιείται η ομφαλική φλέβα για τη μέτρηση του pH, το σκορ προβλέπει με ακρίβεια την παρουσία ή μη οξείδωση από την 17,5η εβδομάδα κύησης.